Verksamheter inom äldrevården riskerar att avvecklas. Foto: Clara Wallin

Förlusttyngd äldreomsorg hotas

Tuffare budgetkrav ställs på äldreomsorgen i Huddinge kommun till nästa år. Förlusttyngda verksamheter riskerar avveckling om utgifterna inte dras ner. Detta kommer främst påverka personalen.

Huddinge riskerar att behöva avveckla en del av den kommunala hemtjänsten då de överskrider sin ekonomi. Karl Henriksson (KD), ordförande i nämnden för vård - och omsorg menar på att det först och främst är schemat för personalen som behöver regleras och att dödtiden behöver minskas.

Verksamheten i kommunal regi kommer att gå med 55 miljoner i förlust detta år. Under 2020 kommer kommunen utöka anslagen till vård och omsorgen med 2 procent. De kommunala vårdplatserna behöver själva jobba för att dra ner på kostnaderna och inom snar framtid komma till en stadig punkt i sin ekonomi. Om de efter den ökade budgeten inte kan hålla sig inom ramarna kommer de avvecklas, skriver Huddinge Direkt.

– Hemtjänstens utgifter består nästan uteslutande av personalkostnader och det som kostar mest är luckorna i personalens schema så det är där man måste effektivisera. Det är även personalen som skulle påverkas vid en eventuell avveckling, säger Karl Henriksson (KD).

Alla som är i behov av hemtjänst ska ha fortsatt tillgång till det även vid eventuell avveckling.

Men om den resterande personalen kommer arbeta mer än vad de gör i dagsläget kan han inte svara på.