Fler poliser till Huddinge. Foto: Kovan Direj

Förstärkning till Huddinges poliskår

Måndag den 4 november påbörjade blivande poliser sin sex månader långa praktiktjänstgöring hos polisen runt om i region Stockholm. Åtta aspiranter av sammanlagt 150 kommer att tjänstgöra hos Huddingepolisen. 
“Ni är väldigt efterlängtade och varmt välkomna till oss i Huddinge”, skriver inspektör Reine Berglund på Polisen Huddinges Facebooksida. 

Det är fler aspiranter än vad polisen i Huddinge tagit emot både 2017 och 2018, då de nya aspiranterna endast var 3 respektive 7. Polisaspiranterna fördelas över regionen och kommer att synas ute i verksamheten under vinter och vår. Polisområde Syd får sammanlagt 66 nya aspiranter.