Det råder brist på lärare inom förskolan

“Bristen på förskollärare skapar dålig energi”

I Huddinge råder brist på förskollärare och antal barn per personal med förskolarexamen ligger långt över riksnittet. Nu berättar en anställd inom förskolan för Nytt i Flempan om en stressig arbetsmiljö.

De senaste åren har det rapporterats om stora barngrupper och brist på personal inom förskolan i hela landet. Skolverkets riktmärke för gruppstorlek för barn i åldern 1-3 år är 6-12 barn. För barn i åldern 4-5 år rekommenderas gruppstorlek på 9-15 barn. 2018 låg genomsnittet för barngrupper i Huddinge på 16 barn per avdelning. 
Till tidningen Mitti har Huddingepolitiker tidigare lovat mindre barngrupper. Nytt i Flempan har träffat Aziz Bicen, 21, som arbetat på en kommunal förskola i Huddinge i cirka två år och han berättar att barngrupperna istället blivit större. 
 
– När jag började på förskolan bestod gruppen av 15 barn men nu är det 20 barn per grupp vilket är för mycket. 

“Det kan snabbt bli en stressig arbetsplats”  

En vanlig dag på förskolan börjar ofta lugnt och fortsätter så fram till lunch men det kan snabbt blossa upp till en stressig arbetsmiljö. Avdelningen som Aziz Bicen arbetar på är liten och det är lätt att barnen påverkar varandra på en begränsad yta.

– Man märker det när man kommer in i ett rum med så många barn, det blir dåligt med syre i luften. När barnen springer runt och härjar så triggar de såklart varandra. 
 
Det är inte alla dagar som är stressiga men när alla barn är på plats blir det lätt en atmosfär som är ohållbar för många enligt Aziz Bicen. 

– Barnen märker ju när vi är stressade och då blir de stressade. De skriker och vet inte hur de ska ta ut stressen. De påverkar varandra. 

I november 2013 startades en rörelse vid namn “Förskoleupproret”. Rörelsen består av pedagoger i förskolan som kämpar för bättre förutsättningar i förskolan. Under upproret samlades berättelser från lärare och chefer runt om i landets förskolor. I utdrag från samlingen kan man bland annat läsa hur anställda på förskolor i Huddinge drabbats av utmattningssyndrom, yrsel och hjärtklappning som resultat av stressig arbetsmiljö. 

Aziz Bicen berättar att han själv är stresstålig men att märker hur hans kollegor blir påverkade.

– Vi har haft tre sjukskrivningar bara i år. Vissa sjukanmäler sig för att de är utmattade och orkar inte. Det blir en negativ aura som påverkar alla jättemycket. 

“Det kan inte bli sämre”

Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Huddinge, berättar för Nytt i Flempan att det varit ett tufft år för alla kommuner i Sverige men att förskolan kommer få mer pengar.

– För oss är förskolan viktig och vi ska jobba för att det ska bli mer personal och mindre grupper. 

Trots en negativ period tror inte Aziz Bicen att det kommer bli värre. 

– Vi har stopp nu så att vi kan inte ta in fler barn. Men vi har också anställningsstopp så vi kan inte heller ta in mer personal. Det kan åtminstone inte bli sämre.