Många är inskrivna länge på Arbetsförmedlingen innan de får jobb. Foto: Simon Mahlstedt

Färre får jobb i Huddinge

Arbetslösheten i Sverige ökar för första gången sedan hösten 2017 enligt Arbetsförmedlingen. I Huddinge kommun var det 2270 personer registrerade som öppet arbetslösa i oktober 2019, vilket är en ökning på 4,8 procent jämfört med samma månad föregående år.

Det är även färre som får jobb genom Arbetsförmedlingen i Huddinge. I oktober 2019 fick 286 personer jobb, vilket är en minskning på 26,7 procent jämfört med året innan. 1473 av de arbetssökande i Huddinge har varit inskrivna i Arbetsförmedlingen i mer än 12 månader.