Mer pengar för bygge av nya lokaler till Karolinska sjukhus. Foto: Anna Tsuboi

Karolinska får 60 miljoner kronor till nya lokaler

Den 20 november behandlade kommunfullmäktige budgeten för 2020 för Region Stockholm. Den sätter ramen för all offentlig verksamhet i ett år framåt. Budgeten visar bland annat att Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och nya Karolinska sjukhuset i Solna kommer få en ersättning på 60 miljoner kronor. Pengarna ska gå till ytterligare nya byggen inom projektet CHOPIN, Centrum i Huddinge för Operation och Intervention, som ska ge fler lokaler till intensiv vårdverksamhet.