Arkivbild. Foto: Felix Lundin

Alkoholhandläggare utsatta för hot och våld

Av Pia Kald
Handläggare som ansvarar för serveringstillstånd utsätts ofta för hot eller våld i sin tjänsteutövning, enligt en enkät som Kaliber i Sveriges Radio har gjort. I Huddinge kommun genomförs tillsynen på kvällstid tillsammans med polisen.

Kaliber har granskat arbetssituationen för landets alkoholhandläggare. De har skickat ut en enkät till 300 handläggare med frågor om de blivit utsatta för hot och våld i sin tjänsteutövning. Hälften av de tillfrågade svarade på enkäten. Av dessa hade över 20 procent blivit utsatta för hot och våld under de senaste fem åren.

Alf Klingvall arbetar som alkoholhandläggare på Huddinge kommun. Han har tidigare utsatts för hot i tjänsten, dock i en annan kommun. Även om hot och våld är sällsynt, menar han att det finns en risk för de som arbetar med myndighetsutövning.

– Hot uttrycks oftast i samband med att ett serveringstillstånd ifrågasätts eller vid förslag på avslag. På kvällstid arbetar alkoholhandläggarna tillsammans med polisen, då risken för hot och våld från ifrågasatta krögare eller gäster är större, säger han.

Thomas Fehrm, ordförande i yrkesorganisationen Kommunala alkoholhandläggares förening, säger att det ofta uppstår problem när de utreder, gör tillsyn och handlägger ärenden. De utsätts för både hot och våld.

– Jag har själv blivit utsatt för hot på Facebook. Det ledde till att jag gjorde en polisanmälan. Hot och våld drabbar även andra myndighetsanställda, säger Thomas Fehrm.

Statskontoret undersökte i en rapport år 2018 risken för trakasserier, hot och våld mot anställda på olika myndigheter. Ungefär 90 procent av de 165 undersökta myndigheterna bedömde att det fanns en risk att de anställda utsätts för hot och våld.