Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Bild: Leif Åkre

IVO efterfrågar långsiktighet i ny rapport

En knapp månad har gått sedan Karolinska sjukhusets ledning varslade 600 anställda. I tisdags kom Inspektionen för vård och omsorg med sin rapport om omställningen i vården. Rapporten lyfter fram vikten av långsiktighet. Men för Karolinska sjukhuset är pengarna till omställningen slut, och uppsägningarna behöver ske nu.

Efter de två varslen på Karolinska sjukhuset, varav det senaste i november, meddelar myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i sin nya rapport att de kommer att följa upp och granska den nu pågående omställningen av vården. De skruvar upp tillsynen för att bland annat fånga hur varslen påverkar patientsäkerheten.

Sofia Wallström, generaldirektör för IVO, skriver i en debattartikel i Dagens samhälle:

”Att åstadkomma denna omställning och samtidigt leverera en vård som är säker och av hög kvalitet är en förflyttning av historiska mått och en mycket komplex uppgift”, skriver Sofia Wallström.

Fokus ligger på att ge patienten såväl samordnad som nära vård. Och det har funnits brister i hur vården tidigare varit organiserad:

I IVO:s rapport framgår att det rör sig om ”brister när det gäller samordning, tillgänglighet samt kontinuitet och patientdelaktighet”. Det är framför allt patienter med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning, multisjuka äldre och unga med psykisk ohälsa som kräver särskild tillsyn.

”Patienter ramlar mellan stolarna”, skriver Sofia Wallström.

En som på det hela taget dock är nöjd med hur vården fungerar är Sven-Erik i färdtjänstkön vid Huddinge sjukhus:

– Jag tycker att det fungerar bra. Men det klart om man blir skickad vidare för undersökning, kan det upplevas som att man får upprepa sig, säger Sven-Erik.

På frågan om vad han tycker om omorganisation, svarar han:

– Man kan inte skicka undan folk med uppsägningar, för att nästa dag gå ut och skrika efter folk. Det bevisar bara att man inte har kontroll över situationen”, säger Sven-Erik.

Arbetet med att ställa om vården kommer att ta tid, konstaterar IVO. Arbetet kommer att behöva fortgå åtminstone fram till 2027. IVO:s rapport kommer en knapp månad efter Karolinskas senaste varsel.

I november gick sjukhusdirektören för Karolinska sjukhuset ut med ytterligare personalneddragningar. Sjukhuset visar negativt resultat och pengarna är slut. Om eller hur uppsägningarna kommer att påverka patienterna är fortsatt osäkert.