På Östra gymnasiet tjänar gymnasielärare sämst i Stockholm. Foto: Larske via Wikimedia Commons.

Tuff arbetsmiljö för Huddinges gymnasielärare

För mycket administrativt arbete, mycket övertid och lägst lön i regionen. Så ser situationen ut för gymnasielärarna i Huddinge, enligt en granskning som Dagens Nyheter gjort.

DN har under november publicerat flera delar i en stor granskning av gymnasieskolor i Stockholm. Granskningen ger insyn i en pressad yrkeskår och Huddinges lärare inte är något undantag.

För Huddinge kommuns del är det fyra gymnasieskolor som är med i granskningen: Östra gymnasiet, Huddingegymnasiet, Sågbäcksgymnasiet och Sjödalsgymnasiet.

Mycket övertid i Huddinge

Lärarna på dessa fyra skolor som har svarat på DN:s enkät uppger att de arbetar i snitt mellan 3–6 timmar övertid varje vecka.

– Jag kan inte bekräfta just de siffrorna, men jag blir inte förvånad, säger Annika Karlsson Norrstad, ordförande för Lärarförbundet i Huddinge. Vi kan se att våra lärare jobbar väldigt mycket på i stort sett alla skolor.

Problemet ligger i den stora administrativa bördan för lärarna. I DN:s enkät har lärarna själva uppgett att de jobbar orimligt mycket med administration.

Annika Karlsson Norrstad bekräftar den bilden.

– Lärare gör för många administrativa arbetsuppgifter, säger hon. Det gäller alla skolor, oavsett om det är grund- eller gymnasieskola.

Annika Karlsson Norrstad vill gärna se att det administrativa arbetet minskar, men hittills har det bara ökat. Ansvaret för att förbättra situationen ligger hos skolorna som måste anställa fler lärare och se över administrationen.

– Ett väldigt stort ansvar ligger på den enskilda rektorn. Hen får en påse pengar från kommunen och behöver sedan själv fördela den för att lösa problematiken. Det är ett tungt ansvar.

Östra gymnasiet betalar lägst lön i Stockholm

I DN:s granskning har lärarna även kunnat ange vad de tjänar. Medellönen för gymnasielärarna i Huddinge ligger runt Stockholmssnittet för Huddingegymnasiet, Sågbäcksgymnasiet och Sjödalsgymnasiet. Men Östra gymnasiet sticker ut negativt: här tjänar lärarna i snitt 5 000 kr mindre än på andra skolor i regionen. Det är den lägsta siffran i hela Stockholm.

Nytt i Flempan har sökt skolledningen på Östra gymnasiet för en kommentar.