Arbetsförmedlingen i Huddinge är under stor press. Foto: Mathilde Gbotto Carlsson

Arbetslöshet bland unga ökar kraftigt

Av Mathilde Gbotto Carlsson
Huddinge kommun är inte ensamma om att drabbas av ökad arbetslöshet till följd av coronapandemin. Arbetslösheten bland unga ökar kraftigt i kommunen med hela 3,7 procent och allt fler väljer att studera.

Huddinge kommun rapporterade i september om en total arbetslöshet på 9,2 procent – en ökning på 2,7 procentenheter sedan samma period i fjol. Arbetslösheten i Huddinge kommun har därmed stigit tolv månader i följd. Detsamma gäller för ungdomsarbetslösheten, personer mellan 18-24 år. I september landade arbetslösheten bland unga på 11,3 procent och har därmed ökat med 3,7 procentenheter sedan september 2019.

Följderna av corona

I en intervju med Robert Flognfeldt, verksamhetsanalytiker på arbetsförmedlingen, berättar han att coronapandemin är den största anledningen till den växande arbetslösheten i Huddinge kommun och i resten av landet.

– Den större andelen måste man tillskriva den här coronakrisen. Vi såg redan innan coronakrisen att arbetsmarknaden gick mot en avmattning och hade räknat med att vi skulle få en något högre arbetslöshet i år jämfört med föregående år. Sen kom coronakrisen ovanpå det här, så effekterna har ju blivit betydligt värre än vad vi bedömde tidigare, säger Robert Flognfeldt.

Robert Flognfeldt berättar att arbetsförmedlingen i Huddinge hade 624 inskrivna ungdomar i ålder 18-24 år i december 2019, varav 439 arbetslösa. Enligt siffror från september i år har antalet inskrivna ungdomar ökat till 824, varav 668 arbetslösa. En ökning på över 200 personer, närmare 50 procent, på nio månader.

Ungdomarna är en prioriterad grupp inom arbetsförmedlingen och ska tas hand om i ett tidigt skede. Inom arbetsförmedlingen finns ett särskilt program, ungdomsgarantin. Har man inte lyckats ta sig ut på arbetsmarknaden eller i studier efter 90 dagar som inskriven på arbetsförmedlingen kan man skriva in sig på ungdomsgarantin och få utökad hjälp.

Programmet fokuserar på att personen ska komma ut i arbete eller påbörja reguljär utbildning.

Arbetsförmedlingen gjorde i början av sommaren en bedömning som visade på en dramatisk höjning av arbetslösheten fram till första kvartalet nästa år. Siffrorna har sedan dess korrigerats och effekterna på arbetsmarknaden lär inte bli fullt så stora, men märkbart högre.

– Coronakrisen är ett helt nytt fenomen på arbetsmarknaden vilket gör det ganska svårt att förutse hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas. Man får justera bedömningarna efter hand som man får ny information som man tycker känns någorlunda hållbar, säger Robert Flognfeldt.

 

"Coronapandemin är den största anledningen till den växande arbetslösheten i Huddinge" Foto: Arbetsförmedlingen.

Unga väljer studierna

En vanlig utväg bland unga är att börja studera. Olivia Wikström, 25 år, från Flemingsberg är en av många som blivit uppsagd från sitt jobb på grund av coronapandemin.

– Jag jobbade på en båt till dess att verksamheten tvingades lägga ner på grund av corona. Så jag fick tyvärr gå. Nu pluggar jag turistprogrammet på Södertörns högskola, berättar Olivia Wikström.

Enligt Svt har Stockholms fyra största lärosäten, Södertörns högskola, Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH tillsammans fått en ökning på 25 556 personer jämfört med 2019.