Sandra Mobaraki vill uppmana fler kvinnor att ta sig in i mansdominerade branscher. Foto: Privat.

Byggsandra skapar mångfald

Av Mathilde Gbotto Carlsson
Sandra Mobaraki, även kallad Byggsandra, är en av de första bygginspiratörerna med målet att öka mångfalden i byggbranschen – en annars mansdominerad bransch. Hon förespråkar kvinnliga förebilder och vill synliggöra branschens potential.

Sandra Mobaraki är uppväxt i Gävle men flyttade till Huddinge vid 18års ålder. Hon har studerat affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation och driver sen några år tillbaka sitt eget företag, Bygg-Sandra Consulting. Även om hon inte har den traditionella bakgrunden inom byggbranschen, hon är varken snickare eller byggingenjör, har hon tagit sig långt.

– Jag tar till vara på att jag inte tillhör normen, jag sticker ut ganska mycket vilket har gjort att jag får ett större utrymme. Bland annat i branschmedia, men också när jag har försökt driva på förändringar vilket också har gjort att jag synts och hörts. Har jag saknat att vara i ett sammanhang då har jag skapat det, som byggbranschens kvinnor, berättar Sandra Mobaraki.

Nätverk och kvinnor

Byggbranschens kvinnor är ett nätverk som hittills hållit i fem fysiska träffar i Stockholm, Göteborg och Malmö. I början var det 14 deltagare men växte till 200 deltagare på det största eventet.

Instagram driver Sandra kontot Byggsandra där hon vill nå gemene man och lyfta fram kvinnor i byggbranschen och entreprenörskap. Det är många företag vars agenda är att få in fler kvinnor men inte vet hur de ska gå till väga. Sandra föreläser och fungerar som en länk genom sitt nätverk för både personer på höga positioner och för kvinnor för att inspirera till att fortsätta och tro på sig själva.

– Jag uttalar mig aldrig som en expert. Jag har ett helikopterperspektiv och kan se saker ur ett större perspektiv. Det gör att jag kan både fokusera på hur det är att vara kvinna men jag kan också fokusera på hur ett större företag kan locka till sig sig kvinnor, säger Sandra Mobaraki.

Sandra Mobaraki har skapat nätverket Byggbranschens kvinnor. Foto: Privat.

Sandra Mobarakis fokusområden är dels att lyfta fram kvinnliga förebilder och ge dem rätt verktyg, men hon arbetar även aktivt med att förändra synen på branschen. Bristen på kvinnliga förebilder ser hon som ett av branschens större problem. Inom branschmedia lyfts kvinnor fram men för personer som inte har någon direkt koppling till branschen är detta inte fullt synligt. Sandra blev nominerad till Årets marknadslöfte 2019 just för hennes arbete med image och kommunikation och landade en tredjeplats.

Sandra har en nystartad Youtube-kanal som heter Byggsandra besöker. Där besöker hon olika byggprojekt, byggföretag och intervjuar branschfolk. Innehållet är både högt och lågt och visar på hur branschen fungerar.

Ökat intresse för bygg

Regeringen presenterade i våras, på grund av den rådande coronapandemin, nya budgetsatsningar inom yrkeshögskolan för att möta omställningarna på arbetsmarknaden och behovet av utbildning. Yrkeshögskolan Nackademin fick till höstterminen en total ökning på 37 procent nya studenter jämfört med föregående år och en ökning på över 200 procent kvinnliga studenter till byggutbildningarna. Ett ökat intresse med koppling till skolans arbete med mångfald och kampanjer.

– Det är en kombination av ett nära samarbete med branschorganisationer där vi lyfter den här frågan. Vi har till varje utbildning representanter från näringslivet som bildar en ledningsgrupp, så vi jobbar direkt mot företagen och lyfter det här fokuset, berättar Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Nackademin arbetade under våren med en utmanande kampanj med budskapet ”var med och förändra” som visade på hur byggbranschen är tänkt och anpassad utifrån ett manligt perspektiv.

– Det är varken det ena eller det andra som skapar framgång, det är mångfalden som vi tittar på i allt, och att få in samtliga perspektiv i alla projekt, avslutar Astrid Westfeldt Corneman.