P-avgifterna skjuts upp tillföljd av färre bilar på gatorna. Foto: Märta Kero

P-avgifter skjuts upp under pandemin

Av Märta Kero

Allt var klart för införandet av parkeringsavgifter på gator i Stuvsta och centrala Huddinge. Automater hade satts upp i början av året och avgifterna skulle börja gälla under 2020. Nu pausas planerna på obestämd tid enligt uppgifter till tidningen Mitti Huddinge.

Hundra parkeringsplatser försvann i Stuvsta när lägenheter började byggas där infartsparkeringen låg. Till en början ledde detta till att det blev trångt och svårframkomligt på villagatorna nära stationen. Under pandemin har dock antalet bilar på gatorna minskat igen och kommunen skjuter därför upp införandet av p-avgifterna