Arbetslösheten i Botkyrka sticker ut. Foto: Basun.nu

Botkyrka satsar på 100 nya ungdomsjobb

Av Jonas Karanta
Ungdomsarbetslösheten ökar snabbare i Botkyrka jämfört med övriga kommuner i Stockholm. Därför satsar Botkyrka på ett åtgärdspaket värt 12 miljoner kronor. Åtgärdspaketet går ut på 100 ungdomar ska få chansen att få ett jobb och höja sin kompetens.

Satsningen går ut på unga vuxna i åldrarna 20-29 ska få en halvårsanställning och en månadslön på 18 000 kronor. Om ungdomarna haft försörjningsstöd istället för ungdomsanställning hade motsvarande kostnad varit ca 5 miljoner kronor enligt kommunen.

 

– Syftet är att öka ungdomars framtida anställningsbarhet genom erfarenhet på arbetsplatsen, kompetensutveckling, utbildning och referenser. Efter genomfört ungdomsjobb är målet att minst 80 procent av ungdomarna har etablerats i arbete eller fortsatta studier, säger Marie-Louise Khan-Tamakloe, Arbetmarknadsdirektör Botkyrka kommun i ett pressmeddelande.

 

Höja sin kompetens

 

Ungdomarna som deltar i satsningen ska inte enbart arbeta utan de ska även ägna en viss del av sin tid åt studier eller annan kompetenshöjning.

 

– Syftet är att öka ungdomars framtida anställningsbarhet genom erfarenhet på arbetsplatsen, kompetensutveckling, utbildning och referenser. Efter genomfört ungdomsjobb är målet att minst 80 procent av ungdomarna har etablerats i arbete eller fortsatta studier, säger Marie-Louise Khan-Tamakloe, Arbetmarknadsdirektör Botkyrka kommun i ett pressmeddelande.

 

Arbetslösheten i Botkyrka sticker ut

 

Newsworthy har kartlagt arbetslösheten i Stockholm. De har kommit fram till arbetslösheten ökar i samtliga kommuner men att det har skett en kraftigare ökning i Botkyrka och speciellt bland Botkyrkas unga.

 

 

Tabellen ovan illustrerar hur arbetslöshet situationen ser ut i Stockholmområdet.

 

Liknande satsningar har lyckats i Stockholm

 

Fabian Schinkler jobbar numera som kock men han har tidigare haft en ungdomsanställning via arbetsförmedlingen i Farsta som är en stadsdel i Stockholm. Han har i stort sett bara bra erfarenheter av tiden som ungdomsanställd.

 

– För mig var det som ett lyft upp från mörket när jag fick min ungdomsanställning. Jag var väldigt skoltrött och hade hoppat av gymnasiet. Det fanns i stort sett inget vettigt för mig att hitta på om dagarna, hängde mest bara runt. Jag försökte att hitta jobb på egen hand med det är inte så lätt när man är 17 år och outbildad, säger han till Nytt i Flempan

 

Fabian beskriver det som att livet vände efter ungdomsanställningen

 

– Helt plötsligt hade jag en lön plus något vettigt att göra om dagarna. Det kändes otroligt bra och gav mig hopp om framtiden.