Olle Forsberg är ordförande i Företagarna. Foto: Agnes Hammarlund

Så går det för företagen under krisen

Av Agnes Hammarlund
Många småföretag i Huddinge tappar 80 till 90 procent i omsättning under den rådande coronapandemin. Andra företag har fått mer att göra. Olle Forsberg, ordförande för Företagarna i Huddinge, berättar för Nytt i Flempan om de lokala företagens kamp under pandemin.

Företagarna i Huddinge har 300 medlemmar, och under pandemin har medlemmarna blivit fler. Olle Forsberg, ordförande för Företagarna i Huddinge, är själv egenföretagare. Hans bransch har klarat sig relativt bra under pandemin, men det ökade medlemsantalet visar att alla branscher inte haft samma tur. Som medlem hos Företagarna kan man bland annat vända sig till organisationen med juridiska problem och ta del av olika förmåner i företagsbranschen, som till exempel försäkringar. Det kan vara en förklaring till det ökade antalet.

 

– När en kris väl slår till är det många företag som inser vikten av att kunna få hjälp med juridisk rådgivning och olika försäkringar. Så är det med allt egentligen, det är när något väl inträffar som man inser vad som är viktigt, säger Olle Forsberg.

 

Balingsholm herrgård hårt drabbade

En av de branscher som har drabbats hårdast är hotell- och restaurangbranschen. Olle Forsberg nämner Balingsholm herrgård i Huddinge som exempel. De tappade 90 procent av sina kunder och inkomster i april. Folk ställde in sina bröllop och företag bokade av konferenser och evenemang. I somras gick det bättre för herrgården- men så kom de nya restriktionerna förra veckan och Balingsholm hamnade i samma situation som de tidigare har befunnit sig i.

Revisorer har fått mer att göra

Till skillnad från hotell- och restaurangbranschen har arbetsbelastningen ökat sedan coronautbrottet i april. Bokförings- och revisorföretag är ett exempel på sådana branscher. Olle Forsberg berättar att företag vänder sig till sina revisorer för att kolla upp vilka juridiska rättigheter de har, samt fråga om olika ekonomiska dilemman. Revisorer och bokförare jobbar därmed mer än tidigare då en del arbetsuppgifter har vuxit sig större- men de tar ändå inte extra betalt från sina kunder.

 

– Det är många företag i Huddinge som har tappat runt 80 till 90 procent av sin omsättning. De kunder som tidigare har kommit regelbundet har försvunnit mer och mer. Kunderna håller hårdare i sina pengar på grund av den ovisshet som råder, förklarar Olle Forsberg.

 

Trots ett ganska dystert företagsklimat för tillfället tycker ändå Olle Forsberg att det finns ett ljus bland företagarna.

 

– Generellt sätt tycker jag att Huddinge har ett bra företagsklimat. Särskilt nu under coronapandemin, då det är viktigt att alla hjälper varandra.