Sedan mars har de haft konferenser som sin största inkomstkälla. Foto: Agnes Hammarlund

Balingsholm herrgård: ”Nytt mod – ny energi”

Av Agnes Hammarlund
Balingsholm herrgård i Huddinge drabbades hårt av coronakrisen redan i mars. Till sommaren gick det desto bättre för herrgården. Efter förra veckans nya restriktioner har Gustav Orrvik, vd för företaget, fått tänka om ytterligare en gång.

Kan du berätta kort om Balingsholm herrgård? 

– Balingsholm är en familjeägd herrgård som familjen Orrvik köpte av Huddinge kommun år 1985. Vi anordnar mestadels konferenser, fester och bröllop. På området finns även 50 hotellrum att boka.  

 

Hur har coronaviruset drabbat er verksamhet? 

– Corona drabbade oss väldigt hårt. När Folkhälsomyndigheten satte 50-gränsen fredagen den 13 mars avbokade nästan alla våra gäster sina evenemang de kommande månaderna, och vi omsatte cirka tio procent av vad vi har gjort tidigare år. Vi blev tvungna att säga upp all personal och permitterade så många som möjligt. 


Balingsholm planerar att anorda ett coronavänligt julbord om det är möjligt. Foto: Agnes Hammarlund
 

Hur har verksamheten sett ut sedan mars? 

­­– Vi har haft konferenser som vår största inkomstkälla tidigare. I början av våren bokade de flesta företagen av sina evenemang hos oss. I somras började bokningarna trilla in igen och i september och oktober var omsättningen ungefär likadan som tidigare år. Under november hade vi till och med fler bokningar än samma månad förra året. När de nya restriktionerna kom förra torsdagen försvann nästan alla bokningar igen.  

 

Vilket stöd känner du att staten ger er i hotell- och restaurangbranschen?  

– Jag tycker att arbetarorganisationerna i Sverige har förhandlat så gott som de kan. Det ekonomiska stöd vi har fått av staten är ungefär lika stort som den summa vi vanligtvis betalar i skatt, så man kan säga att vi får tillbaka skatten som vi brukar betala. 

 

Vilket stöd hoppas du på att få från Huddingeborna? 

– Jag tycker att det är viktigt att de lokala företagen stöttar varandra. Att vi tittar oss om lokalt. Nu försöker Balingsholm anordna julbord om det är möjligt, och i så fall får privatpersoner jättegärna boka det. Borden håller stora avstånd i matsalen och det kommer att vara få gäster i taget. Jag tycker att vi har gjort upp en så coronasäker lösning för våra gäster som det bara kan gå.  

 

– Vi kämpar på, nytt mod – ny energi. Vi kommer finnas kvar!, säger Orrvik.


Skylt vid utfarten på Balingsholms herrgård. Foto: Agnes Hammarlund