Fadi Gawria är projektledare och utredare i Botkyrka församling, han arbetar bland annat med bidraget som de fått till utdelning. Foto: Botkyrka församling

300 000 kronor ska hjälpa utsatta

Av Märta Kero
Botkyrka församling har fått 300 000 kr för att hjälpa utsatta människor, som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät. Bidraget är en del av ett tillfälligt stöd som Svenska kyrkan har fått av regeringen till följd av pandemin.

Pengarna går till att skala upp Botkyrka församlings diakonala arbete, som också kallas kyrkans sociala arbetet. Grupper som församlingen vill stödja extra mycket är människor som bor trångt i tillfälliga boenden, har otrygga arbeten eller osäkra inkomster.

 

− De här grupperna lever redan med otrygghet och är de som först drabbas när en kris som coronapandemin slår till, säger Fadi Gawria projektledare och utredare i Botkyrka församling.

 

Bidraget ska stärka upp verksamheter som redan bedrivs i Botkyrka församling och möjliggöra extra insatser under hösten.

 

– För att kunna möta särskilt utsattas ökade behov behöver vi stärka vår verksamhet, säger Gunilla Hallonsten, chef för Avdelningen för Kyrkoliv på Svenska kyrkans nationella nivå i Uppsala, i ett pressmeddelande.

 

Behoven av stöd ökar

Botkyrka församling har fördelat pengarna på sina olika stödverksamheter. Delar av bidraget går till aktiviteter för nyanlända barn, bland annat en kurs för barn vars föräldrar är asylsökande och en kurs för barn som är nyanlända i Sverige. Bidraget används även till att erbjuda kostnadsfria samtal med församlingens psykoterapeuter för den som inte har råd att betala, samt att i vissa fall ge ekonomiskt stöd till personer och familjer med behov.

 

− Vi gör en särskild satsning inför jul där en del av pengarna går till presentkort på livsmedel som vi delar ut, säger Fadi Gawria.

 

I Tumba kyrka och Ängskyrkan har matserveringen på tisdagar och torsdagar blivit kostnadsfri under hösten tack vare bidraget. Här kan folk umgås, äta en måltid och delta i aktiviteter. Tidigare serverades maten till ett självkostnadspris, nu kan den som vill och har möjlighet ge en frivillig gåva men det är inget krav.

 

Information om matserveringen och kyrkans övriga öppna aktiviteter i Botkyrka finns i appen Kyrkguiden och på församlingens hemsida. I Kyrkoguiden är datum, tider och övrig information alltid uppdaterade.

 

För Botkyrka församling är det sociala arbetet en prioriterad verksamhet och man lägger stort fokus på nyanlända, barn i väntan och familjer som väntar på uppehållstillstånd.

 

− Vårt intryck är att behoven ökar och att fler vänder sig till kyrkan, säger Fadi Gawria.