Hållbarhet har länge stått högt upp på agendan för Spendrups som är ett familjeföretag inne på sin fjärde generation. Foto: Linnéa Pontvik Ekeroth & Spendrups

Spendrups prisas för läsvänlig hållbarhetsredovisning

Av Märta Kero
Spendrups bryggeri har tilldelats ett nytt pris av organisationen Hallbars för hur de redovisat sitt hållbarhetsarbete 2019. Anna Lidström är hållbarhetschef på Spendrups och berättar om företagets strävan.

En hållbarhetsredovisning visar upp ett företags arbete för hållbar utveckling inom framförallt miljö och socialt ansvar. Hallbars är en internationell organisation som vill inspirera folk att se läsvärdet i hållbarhetsredovisningar. Organisationen fokuserar på företag inom mat och dryck och det här är första året de delar ut priser. Spendrups koras till svensk vinnare i kategorin öl och vatten.

 

Vad har du för tankar om priset?

− Det är jätteroligt att vi har fått utnämningen! Sedan fyra år publicerar vi vår hållbarhetsredovisning som en webbsajt, syftet är att göra det enkelt att läsa om de delar i vårt hållbarhetsarbete som intresserar var och en. Vi vill även att det ska vara lätt att läsa i mobilen, säger Anna Lidström.

 

Varför har ni valt att satsa på just hållbarhetsredovisningen?

− Den är ett sätt att både utåt och mot våra medarbetare visa vad vi har gjort, samt ett stöd för att se hur vi ska jobba framöver. Det finns även ett intresse bland många som söker jobb att veta hur företag arbetar med hållbarhet.

 

Hur ser Spendrups hållbarhetsarbete ut framöver? 

− Vi har bland annat som mål att vara fossilfria 2025, i egen produktion och transporter. Vi har kommit en bra bit på vägen men har arbete kvar att genomföra åren som kommer. I nuläget har vårt bryggeri i Grängesberg fossilfri energiförsörjning och våra egna lastbilar kör på förnybart bränsle.

 

Vilka är utmaningarna just nu med hållbarhetsarbetet?

− Det finns många utmaningar exempelvis vad gäller transport. När hela transportbranschen ska ställa om kan det bli svårt med tillgång på biobränsle. En annan utmaning är den viktiga omställningen till ett cirkulärt tänkt [att återanvända så mycket som möjligt]. Vi har ökat mängden återvunnet material i våra förpackningar men här finns mer att göra.