Ett telefonsamtal bort kan du som äldre prata med människor i din sits, som volontär hjälper du de äldre med detta. Foto: Pixabay

Äldrekontakt - bryter den sociala isoleringen bland äldre

Av William Westin Bergh
Coronaviruset har påverkat alla mer eller mindre, framförallt de äldre i samhället. ”Äldrekontakt” är en förening som jobbar med att bryta den sociala isoleringen bland äldre personer som annars sitter hemma ensamma utan att ha någon att prata med. Idag hjälper de över 600 äldre människor runt om i landet där volontärer bistår till att bryta sociala isoleringen över telefon. På det här sättet får de äldre någon att prata med samt möjlighet att hålla kontakt med omvärlden. I en intervju med Therese Gyll, verksamhetsansvarig för Äldrekontakt, berättar hon om föreningen.

Äldrekontakt har funnits sedan 2008 och är en ideell förening som inte har några vinstintressen över huvud taget och som vänder sig till ensamma äldre som behöver hjälp, berättar Therese Gyll.

”Den förväntade medellivslängden i Sverige är 84 år och eftersom snittåldern på de vi hjälper är 87 år hjälper vi de allra äldsta i samhället. Med hjälp av våra volontärer arbetar vi med att förebygga och bryta den sociala isoleringen bland de äldre.”

Varje månad hjälper Äldrekontakt de äldre att komma i kontakt med varandra för att samtala och känna gemenskap. Eftersom att det pågår en pandemi i dagsläget så måste samtalen ske över telefon. Tanken med telefonträffarna är att sammanföra de äldre så att de får möjlighet att prata med varandra, utöver kontakten med alla volontärer. Det vill säga prata med jämnåriga som befinner sig i en liknande situation och med liknande erfarenheter att dela med sig av.

Vi följer också upp verksamheten varje år och i den utvärdering vi gjorde i december förra året visar statistiken att 83 % av dem som varit med i verksamheten känner sig mindre ensamma och detta är vi jätteglada över, berättar Therese.

Hur har Corona pandemin påverkat er verksamhet?

Innan Coronaviruset bröt ut hjälpte Äldrekontakt de äldre att träffas varje månad. Volontärer bjöd hem mindre grupper av äldre på fika, medan andra volontärer skjutsade de äldre från deras hem, till träffen och sedan tillbaka hem igen. På det här sättet får de äldre hjälp att träffas, så länge de vill och så länge de kan vara med. Så snart det finns vaccin kommer man att återgå till detta.

”Eftersom att vi jobbar med dem som riskerar att drabbas hårdast av Covid-19 fick vi tänka om när viruset spred sig. Det första vi gjorde var att ställa om verksamheten och se till att volontärerna hjälpte till med matvaruinköp och apoteksärenden istället. Vi såg förvisso att mat var viktigt men ännu viktigare var det sociala då det blev ännu ensammare hemma hos de äldre.”

Nu har de flyttat över sitt koncept från hembesök till telefonsamtal. Istället för att alla träffas och fikar hos någon får de koka kaffe hemma hos sig själva och sedan ansluter de sig till en ”telefonkonferens” vilket gör att gästerna, som de kallar dem äldre, har möjlighet att hålla kontakten med varandra.

”Om det är gäster som hör extra dålig så jobbar vi med enskilda samtal så att ingen ska bli utesluten.”

Äldrekontakt försöker ständigt utvecklas för att ge dem äldre en så bra upplevelse som möjligt. Det handlar om att finskruva på konceptet, säger Therese.

”Vi började på ett sätt i mars, sen insåg vi att det var problematiskt med för många deltagare i varje telefonkonferens vilket gjorde att vi skapade mindre grupper så att alla också skulle våga prata. Vi jobbar hela tiden med återkoppling till gästerna och volontärerna så att vi ska kunna förbättra oss hela tiden, så det finns inget som enligt mig heter färdigt.”