Konkurserna har under året minskat i hela landet. Foto: Pixabay

Corona sätter inte stopp för antal nystartade företag

Av Louise Kihlberg
Trots den rådande pandemin har antal nystartade företag ökat under 2020. Under andra kvartalet när pandemin var som värst så startade mer än 350 nya företag i Huddinge och Botkyrka vilket är mer än samma period föregående år. — Det är enastående, säger Elisabet Sannas, verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Botkyrka-Huddinge.

I Huddinge och Botkyrka har det skett en ökning av antal nystartade företag under andra kvartalet 2020 om man jämför med samma kvartal året innan. I Huddinge startades 217 företag andra kvartalet i år jämfört med 208 företag föregående år, och i Botkyrka startades 142 företag i år jämfört med 139 företag året innan.  

I resten av landet har det skett en markant ökning. Bara under oktober månad ökade nyregistreringen med över 20 procent, enligt Bolagsverket. I Stockholms län registrerades 4845 nya företag under andra kvartalet 2020 jämfört 4706 samma period 2019, enligt Tillväxtanalys

Nyföretagarcentrum Botkyrka-Huddinge stöttar mellan 10 till 15 procent av alla nystartade företag i kommunerna och har därför en bra översikt över läget. Elisabet Sannas som är tillförordnad verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Botkyrka-Huddinge är nöjd över att pandemin inte har påverkat nyföretagandet mer. 

— Med tanke på den företagsprofil som finns i Botkyrka, alltså att det finns väldigt många enskilda firmor i servicesektorn så är vi glada att den inte har sjunkit under 2020. Att vi har bibehållit samma nivåer är enastående, säger Elisabet Sannas.

Inte heller antal konkurser har ökat i år. Tvärtom har antal konkurser minskat i hela landet konstaterar Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys. 

— Ansökningar om konkurser har minskat i betydande omfattning under 2020 vilket kan ses mot bakgrund av nya regler om anstånd med skatteinbetalningar.  

Enligt statistik från Tillväxtanalys var det 1458 företag som ansökte om konkurs oktober månad 2019 i Stockholms län medan den siffran har sjunkit till 840 i år. Om man tittar på Huddinge och Botkyrka så har det skett en minskning av antal konkurser efter andra kvartalet i år. Detta är dock något Elisabet Sannas har förklaringar på. 

— Konkursstatistiken är lite missvisande eftersom konkurser drabbar bara aktiebolag, de omställningsåtgärdersom regeringen satte in riktades enbart till aktiebolag. Den stora majoriteten av företag, enmansföretag är enskilda firmor i Botkyrka och Huddinge och de  har ju bara kollapsat utan att det finns statistik på det.

De enskilda firmorna i de båda kommunerna har en tendens att hamna mellan stolarna, och att det finns stora orättvisor när det kommer till de stödåtgärder som regeringen satte in, menar Elisabet Sannas. Hon hade önskat att stödpaketen till enskilda firmor hade satts in tidigare. 

— Stödpaketen till enskilda firmor kom lite för sent, för några veckor sedan bara. 

Dessutom så pekar hon på skillnader mellan Huddinge och Botkyrka kommun.  

— I Huddinge har man andra ekonomiska förutsättningar med tanke på att Södertörns högskola och Karolinska Institutet ligger i Huddinge och fungerar därför som en motor för kommunen, medan Botkyrka är betydligt mer konjunkturkänsligt.