Budget- och skuldrådgivare i Huddinge berättar om sin organisation. FOTO: ALLAN PERSSON

Ekonomiska problem kan lösas i Huddinge

Av Allan Persson
Ibland kan man få det knapert ekonomiskt. Speciellt nu under pandemin då många har varslats, permitterats och fått skulder. Då är det lätt att man hamnar i en svacka och inte vet vad man kan göra. I Huddinge kommun finns en budget- och skuldrådgivning. Nytt i Flempan fick veta mer om deras organisation i en intervju med budget- och skuldrådgivarna Anna Edvall och Maija Vierimaa.

I stora drag, vad gör en budget- och skuldrådgivare?

– I stora drag ger vi rådgivning åt privatpersoner om frågor som rör ekonomi. I det ingår allt från att göra budget till att söka skuldsanering. Personer som söker sig till oss vill ofta få hjälp med att få en överblick över sin ekonomi. Exempelvis kan vi hjälpa till med att få ner kostnaderna för eventuella lån.

– Det är kostnadsfritt och sekretessbelagt. Vi kan träffas eller ha rådgivning över telefon, Skype eller mejl. Ibland kan vi exempelvis också sitta med som stöd när någon behöver ringa ett telefonsamtal.

 

Vad är det bästa med ert jobb?

– Det att en stor del av jobbet går ut på att motivera och förmedla kunskap till de som sö-ker sig till oss. Kul att se förändrade tankesätt och beteenden. Att följa med på resan från en hopplöshet kring ekonomin tills dess att det löst sig.

– Håller med. Det är givande att bidra till att en person känner lättnad kring sin ekono-miska situation.

 

Under pandemin har allt fler börjat göra online-köp. Finns det någon ekonomisk fara med detta?

– Idag har man inte pengar i fickan, utan det finns många olika sätt att handla och konsu-mera på. Därför har det också troligen blivit svårare att hantera sin ekonomi. Allt är bara siffror och man kan handla på kredit. Vissa tror att de måste betala på kredit när de hand-lar online, men så är det inte.

– Det är viktigt att man, om man handlar online, gör det på tillförlitliga hemsidor. Konsu-menträttigheterna kan se olika ut.

 

https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/ansvar-och-organisation/kontakta-huddinge-kommun/huddinge-servicecenter/