Priserna på villor fortsätter stiga trots pandemin. FOTO: Maja Brand & Huddinge Kommun

Kraftig prisuppgång på villor

Av Jakob Gromer
På ett år har priset för en villa i Huddinge ökat med nästan 18 procent. Bara det senaste kvartalet har priset stigit kraftigt med 15 procent. Under samma period har en villa i Botkyrka ökat i värde med 8 procent.

Trots corona-pandemin, ökad arbetslöshet och ett av de värsta åren i svensk ekonomi har bostadsmarknaden fortsatt stiga under 2020. När pandemin bröt ut var det många analytiker som var snabba att förutspå en nergång på över tio procent innan årets slut. De hade fel. I skrivande stund har bostadsmarknaden stigit ungefär lika mycket, sett över hela riket.

– Kostnaden för att låna kommer att vara fortsatt låg. Det är absolut det viktigaste, förklarar Leif Hassel, kapitalförvaltare och fastighetsägare. Han lyfter även fram att karantänen har fått människor att värdera sina bostäder högre än tidigare, vilket kan ha bidragit till den kraftiga uppgången. Samtidigt menar han att utan alla olika räddningspaket från staten hade läget sett annorlunda ut.

– Trots stigande arbetslöshet, vilket borde vara negativt, har bostadsmarknaden utvecklats positivt. Vi har stimulansåtgärder via finanspolitik som till exempel att företag fått stöd för att inte avskeda folk, fått hjälp med hyror och så vidare. Utan detta hade det sett mycket värre ut, säger han.

Både Huddinge och Botkyrka har fått en kraftig uppgång på bostadsmarknaden, något Nytt i Flempan rapporterade om förra veckan. Speciellt när det kommer till kategorin småhus, det vill säga villor, har priserna stigit kraftigt. Under de senaste tre månaderna har priset på en villa i Huddinge ökat med nästan 15 procent och i Botkyrka med 9 procent. En trend som syns i hela Stockholm.

– Det är uppenbart att faktorer som låga räntor, semester hemma och hemarbete ökat intresset för bostadskonsumtion framför annan konsumtion och att det har påverkat mer än den ökade arbetslösheten. I synnerhet gäller detta för småhus, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Robert Boije varnar även för ett prisfall, om pandemin återigen tar fart och skapar ytterligare oro i samhället.

– Det finns fortfarande risk för bakslag. Rimligen kan inte bostadsmarknaden stå emot vad som helst. Skulle vi få en mycket omfattande och långvarig andra smittspridningsvåg med ytterligare ökad arbetslöshet vore det konstigt om inte det spiller över på bostadsmarknaden. I ett sådant läge kommer fortsatta krisåtgärder att vara avgörande för utvecklingen på bostadsmarknaden, säger Robert Boije.