Södertörns tingsrätt har infört åtgärder för att minska corona-smittan, Foto: Patrik Svedberg

Södertörns tingsrätt inför visir och plexiglas

Södertörns tingsrätt har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer sedan början av mars och i dag arbetar drygt 50 procent av tingsrättens personal hemifrån. Lokalerna utrustas nu också med plastglas och ett begränsat antal åhörare får medverka i rättssalarna. Södertörns tingsrätt har också löst att parterna i vissa fall kan medverka via telefonsamtal och videolänk under rättegångar.

– Under ett år har tingsrätten omkring 100 000 besökare, därför är det väldigt viktigt för oss att hitta digitala lösningar i rättegången och att medarbetarna kan arbeta mobilt hemifrån, säger Eva-Lena Norgren, lagman på Södertörns tingsrätt.

Efter de skärpta restriktionerna om max åtta personer i offentliga sammanhang har tingsrätten infört fler anpassningar i rättssalarna. Nämndemännen och en del domare bär sedan en vecka tillbaka visir för att minska smittspridningen.

– Vi kommer fortsättningsvis arbeta med att sätta upp fler plastglas mellan samtliga parter i rättssalarna, säger Eva-Lena Norgren.