julmat

Flera restauranger väljer att inte ställa in sina julbord, trots coronarestrktionerna. Foto: Maria Vallén.

Så ställer restaurangerna om inför årets julbord

Vanligtvis är restaurangernas julbord fullbokade i början av december, men i år har de ökade restriktionerna resulterat i att många restauranger tvingats ställa in sina julbord. I Huddinge ställer inte Sundby Gård och Balingsholm herrgård in, de ställer om.

Enligt branschorganisationen Visita äter vi svenskar vanligtvis julbord för ungefär 3 miljarder kronor årligen, vilket är en stor del av restaurangernas intäkter under det första kvartalet. Folkhälsomyndighetens och regeringens senaste regel om att inte vistas fler än åtta personer samtidigt i offentliga sammanhang resulterar i att många julbord i Sverige tvingas ställas in. Sundby Gård och Balingsholm herrgård har valt att inte ställa in julbordet, de har valt att ställa om.


Malin Bjurholm är restaurangchef på Sundby Gård
. Hon berättar att restaurangen under ett vanligt år har ungefär 8000 gäster i samband med julbordet. I år utgör antalet bokningar endast en sjättedel av dessa. På Sundby Gård har de beslutat att genomföra ett coronaanpassat julbord. Det traditionella buffé-julbordet kommer dukas fram men med strikta restriktioner.

– En i personalen kommer arbeta som julbordsguide, vars arbetsuppgifter kommer vara att se till att gästerna håller avstånd, att ett sällskap i taget tar mat och att alla gäster spritar händerna ofta, säger Malin Bjurholm.

På Balingsholm herrgård är det vd Gustav Orrvik
som har tagit beslutet om att erbjuda julbord till gäster trots restriktionerna, fast i en annorlunda form. De erbjuder två typer av julbord, ett sittande med tallriksservering och en ”julupplevelse” som Huddingeborna kan beställa för avhämtning varje fredag fram till och med den 17 december och till dagen innan julafton.

– Julupplevelsen ska liva upp adventshelgen lite extra för att få en smakupplevelse som vi kan bidra med. Det är ett klassiskt herrgårdsjulbord som du äter hemma, säger Gustav Orrvik.

Förra året hade Balingsholm herrgård cirka 1600 julbordsbokningar men i år har de ungefär 200 bokade gäster. För att coronaanpassa julbordet till gäster som fortfarande vill komma till herrgården, välkomnas högst 50 gäster åt gången och personalen ser till att gästerna håller avstånd till varandra.

Det är en tuff period som restaurangerna står inför
med få bokningar till årets julbord. Samtidigt förbereder de sig på att avbokningar kan ske. Trots det tror Gustav Orrvik på framtiden:

– Tar vi oss igenom det här på ett bra sätt kommer vi att vara vinnare sen, säger han.