Villor med trädgårdar

Efterfrågan på hus är stor i Huddinge. Foto: Sigrid Wittbom

Brist på villor och bostadsrätter i Huddinge

Det byggs för få villor och bostadsrätter i Huddinge. Det visar ny statistik från SBAB och bostadssajten Booli. – Huddinge följer många andra kommuners trend om att man har haft ett lågt byggande av villor, säger Robert Boije, SBAB:s chefsekonom.

SBAB och bostadssajten Booli har mätt hur efterfrågan på nyproducerade bostäder förhåller sig till det aktuella utbudet i Sverige, via indexet HMI, Housing Market Index. I Sverige som helhet råder det balans mellan utbud och efterfrågan på nyproducerade bostäder. I kommunerna kring Stockholm är det dock en stor obalans. Huddinge kommun uppvisar ett underskott av både nyproducerade villor och bostadsrätter.

 

– Vi har en bostadsbrist i Sverige. Det fattas ungefär 150 000 bostäder idag så det är helt klart en hög efterfrågan på bostäder generellt, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

 

Han påpekar dock att det inte är efterfrågan på bostäder i storstadskommunerna som är problemet. Inflyttningen till Stockholms län i förhållande till nybyggande har varit hög under lång tid. Det huvudsakliga problemet är utbudet, det byggs för få villor.

 

– Vi har haft en kraftig underproduktion av villor kring storstäder i väldigt många år, säger han.

 

Beräkningarna av SBAB och Booli visar att Huddinge kommun tidigare år har haft balans mellan utbud och efterfrågan när det gäller nyproducerade villor. I år pekar statistiken på en brist. Robert Boije, kan inte svara på varför Huddinge uppvisar underskott just i år.

 

– Det kan bero på enskilda byggprojekt men Huddinge följer många andra kommuners trend om att man har haft ett lågt byggande av villor, säger Robert Boije.

 

Marianne Ky, fastighetsmäklare för Svensk fastighetsförmedling i Huddinge, instämmer att det finns ett behov av nyproduktion.

 

– Det är många som vill köpa hus och vi ser att efterfrågan är större än utbudet, skriver hon.

 

Huddinge kommun, har enligt HMI, inte enbart brist på nyproducerade villor utan även nya bostadsrätter. Så är inte fallet i andra kommuner i Stockholms län. Nacka, Upplands Väsby och Järfälla har istället ett överskott av nya bostadsrätter och Stockholms kommun uppvisar balans.

 

– Vår hypotes är att kommunerna tjänar mer på att sälja mark för att producera bostadsrätter. Det är enklare att bygga områden med många lägenheter i stället för att dra ut infrastruktur till färre bostäder, svarar Robert Boije på frågan om varför det byggs så få villor.

 

Han menar vidare att kommunerna inte tagit till sig att många vill bo i villa.

 

– Folk vill bo i villa i högre utsträckning än vad som byggs idag. Det gäller även de som har första-handskontrakt på hyresrätter och yngre hushåll, säger Robert Boije.

 

Dessutom kan det vara bra för integrationen att bygga områden med blandad bebyggelse, menar han.

 

– Forskning visar att om man bygger nya bostadsområden med blandad bebyggelse, alltså med både hyresrätter, bostadsrätter och villor, brukar det vara bra för integrationen också. Det är något jag tycker är viktigt att föra fram, säger Robert Boije.