Nu får du kanske lägga om din färdväg

Det byggs om vid Flemingsbergs station. Nya vägar läggs, broar försvinner och cykelstråk planeras. Detta kommer påverka trafiken. Och här är allt du behöver veta.
Från och med 9 december kommer det bara vara en fil ut från Visättra på Regulatorvägen.

Om du kör norrut på Regulatorbron i riktning mot Huddingevägen, kommer du bara kunna köra norrut på Huddingevägen.

Du som ska mot Tullinge eller Flemingsbergs centrum får vända vid en tillfällig cirkulation vid Flemingsbergsleden. Ljusregleringen för trafiken från Regulatorbron slopas.

Medan trafikomläggningen sker sänks hastigheten på Huddingevägen till 50 km/tim.

Om du kör söderifrån eller norrifrån på Huddingevägen påverkas du inte av trafikomläggningen.

Du som går, cyklar eller åker kollektivt påverkas inte heller.

Få Flemingsbergsbor har nog undgått ombyggnationerna som sker vid stationen. Arbetet beror på ett nytt spår som ska läggas. Det har nämligen varit ett stort intresse för att SJ tåg smidigare ska kunna stanna här. I dagsläget måste regionaltågen och rikstågen som kommer söderifrån nämligen dela på ett spår. När de får varsitt spår kommer SJ-tågen kunna stanna här i Flemingsberg mycket oftare, vilket kommer gynna de som bor, jobbar och pluggar här.

 

Det är av denna anledning som maskinerna nu går varma vid stationen. Och på måndag nästa vecka kommer den nuvarande regulatorbron att monteras ned och arbetet med den nya bron kommer inledas. Den nya bron är planerad att stå färdig den 11 januari nästa år. Fram till dess kommer den som bor i och omkring Visättra att kanske få lägga om sina trafikvanor.