Här är en karta över Tvärförbindelsen Södertörn

Den planerade dragningen för Tvärförbindelse Södertörn. Grafik: Lantmäteriet

Tvärförbindelse under jord

Av Simon Uggla
Tvärförbindelse Södertörn, den planerade förlängningen av väg 259, blir av. En del av sträckan läggs i tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservat, meddelar Trafikverket. Beslutet går inte att överklaga.

Projektet innebär att E4/E20 kopplas samman med väg 73. Vägarna är redan idag hårt trafikerade, dessutom väntas den nya gods- och containerhamnen Norvik utanför Nynäshamn innebära ytterligare trafik.

Trafikverket ska också undersöka möjligheterna till en tunnel i Glömstadalen där Huddinge kommun vill bygga en ny stadsdel. Enligt Trafikverket väljer man tunnellösningen för att skydda natur- och kulturvärden. 

Bland dem som tidigare protesterat mot projektet möts beslutet av fortsatt motstånd. Miljöpartiet anser att tvärförbindelsen, oavsett sträckning, går emot de nationella klimatmålen. Man vill istället se att gods i högre utsträckning transporteras på spår, och vill bygga ut Nynäsbanan. Dessutom är man kritisk till att Huddinge kommun tvingas vara med och betala för vad man anser vara godstrafik som ska passera Huddinge.

Partiet vill istället att pengarna satsas på att förbättra trafiksäkerheten, bygga ut kollektivtrafiken och nya cykelvägar. Även Naturvårdsverket har konstaterat att även om vägen går i en tunnel kommer olika typer av installationer ovan jord krävas, vilket även det innebär risk för betydande skada på naturreservatet.

Trots den skarpa kritiken finns också starkt stöd för lösningen. Alla åtta Södertörnskommuner har gemensamt ställt sig bakom beslutet.                                                
– Vi vill ha en tunnel genom både Flemingsbergsskogen och Glömstadalen. Alternativet anknyter till Flemingsberg på bästa sätt, har Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge tidigare sagt till tidningen Mitt i Huddinge.