Bild på pedagoger och barn på öppna förskolan.

Öppna förskolan i Visättra Photo: Clara Eishow

Öppna förskolan vill locka fler besökare

Av Clara Eishow
Nu satsar öppna förskolan i Visättra på att locka fler föräldrar, både nyanlända och andra. Varje tisdag mellan 9 och 14.30 kan nyanlända barnfamiljer komma hit för att leka, sjunga, måla, läsa böcker och träffa andra barn och vuxna.
Tar emot familjer med barn 0-5 år.
Plats: Visättravägen 47
Tid: måndag - fredag, 09.00-14.30
På tisdagar särskilt för nyanlända barnfamiljer.
Personal: Pia Strandborn & Agneta Hölcke
Kontakt: 08-535 345 34

Hit får både barn och föräldrar komma för att lära sig svenska och förbereda sig för livet i Sverige. Här arbetar förskolläraren Pia Strandborn och socialpedagogen Agneta Hölcke tillsammans för att hjälpa nyanlända familjer att komma in i det svenska samhället.

När man stiger in i den öppna förskolan möts man av planscher på olika språk som skapar en välkomnande känsla. Inne på förskolan sitter fyra mammor med sina barn, där leker barnen tillsammans och mammorna pratar med varandra samtidigt som de tittar till sina barn.

Mammorna har bott olika länge i Sverige. Vissa har bott här i flera år och kan prata flytande svenska medan andra bara kan några ord svenska och kommunicerar med hjälp av kroppsspråk. Hit är alla välkomna.

2015 upptäckte förskolan att det fanns ett stort intresse för att lära sig svenska hos asylsökande. Pia Strandborn och Agneta Hölcke fick idén när de besökte ett asylboende. Familjerna där ville lära sig svenska och få lite samhällsorientering.

– Då tänkte vi att vi kan förena det med den öppna förskolans verksamhet där vi sjunger och pratar lätt svenska, berättar Pia Strandborn.

När verksamheten startade hade förskolan två dagar vikta för barnfamiljer som var i behov av att lära sig svenska. När asylboendet lades ner minskade antalet besökare och då valde de att ha det endast en dag i veckan.

– I början var det många familjer som kom med lite äldre barn som väntade på en plats på förskolan, när de fick en förskoleplats var det färre som kom, berättar Pia Strandborn.

Nu vill den öppna förskolan nå ut till familjer som har blivit kommunplacerade och även familjer som har fått plats på andra boenden med hjälp av broschyrer som delas ut på mottagningar som de samarbetar med. Med hjälp av broschyrerna hoppas personalen att de kan locka dit fler besökare och hjälpa fler barnfamiljer att komma in i det svenska samhället. Broschyrerna kommer att tryckas på fyra olika språk, arabiska, tigrinska, engelska och dari, för att nå ut till så många barnfamiljer som möjligt.

– Det är de fyra stora grupperna som har kommit nu, berättar Agneta Hölcke.