Karta över nya Flemingsbergsparken

Nya Flemingsbergsparken

Flemingsbergsparken rustas upp

Av Clara Eishow

Under våren 2018 ska upprustningen av Flemingsbergsparken äntligen komma igång. Skissen på hur parken ska se ut är klar och bygger på önskemål från boende. Parken är i dag indelad i tre delar, den folkliga parken, picknickgläntan och den vilda skogen. Dessa delar kommer att finnas kvar men rustas upp. I den folkliga parken ska bland annat ett parktorg med grillar, klättervägg, lekplats och bouleplan byggas. Bland träden på den runda gräsmattan ska picknickgläntan erbjuda nya grillplatser med bänkbord. För att skapa häftiga effekter i den vilda skogen ska belysningen sättas upp mot träd eller klippväggar. Här ska även fågelholkar sättas ut. För att förhindra nedskräpning i naturen ska skräpkorgar ställas vid sidan av grillplatserna.