Fler bussar till Flemingsberg

Av Simon Uggla
Sedan februari ligger ett förslag på SL:s nya tidtabell ute på remiss hos kommuner och organisationer för funktionshindrade. Även allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter. Flera förslag berör Flemingsberg.

Linje 172 mellan Skarpnäck och Norsborg föreslås få flera avgångar mellan 17 och 19 på helger och avgångar var 60 minut nattetid alla dagar. Sommartid föreslås flera avgångar alla dagar.

Linje 704 mellan Fruängen och Björnkulla föreslås få flera avgångar efter 17.30, med 15- istället för dagens 30-minuterstrafik.

Linje 711 mellan Flemingsbergs station och Tullinge gymnasium föreslås förlängas till Visättra och få 15-minuterstrafik i båda riktningar under rusningstid.

Linje 742 mellan Östra Skogås och Huddinge sjukhus föreslås få tidigare avgångar på vardagar. Förslaget är en första avgång kl 04.55 från Rondovägen till Farsta strand, 30 minuter tidigare än nu.

Sedan tidigare är det klart att SL, i samband med att tidtabellerna utökas för samtliga linjer, inför snabbtåg mot Södertälje. Snabbtågen stannar i Tumba, Flemingsberg, Huddinge och Älvsjö. Det innebär att Flemingsberg får 12 istället för 8 avgångar i timmen.

För den som har synpunkter på förslaget finns möjlighet att lämna synpunkter fram till den 12 maj. Här finns remissen i sin helhet. Synpunkter skickas till registrator.tf@sll.se. Uppge diarienumret i ämnesraden. Diarienumret finns högst upp i högra hörnet på den aktuella handlingen.