Jimmys fokus ligger på elevernas styrkor Foto: Elisa Agelou

Jimmy gör det svåra roligt

Av Elisa Agelou
Hur skapar man trygghet i klassrummet och hur uppnår man engagemang bland femteklassare? Jimmy Askelius vet hur man lyckas och berättar för Nytt i Flempan hur han jobbar.

Jimmy Askelius är förstelärare i IT på Visättraskolan. År 2016 fick han pris som årets pedagog i Huddinge för hans engagemang för skolans och elevernas utveckling. Jimmys fokus har alltid legat på eleverna och deras styrkor samt att eleverna ska känna sig trygga i gruppen.

– Jag insåg tidigt att det krävs trygghet i en grupp för att kunna undervisa.

För att gruppen skulle sammanfogas på ett bra sätt och för att eleverna skulle känna förtroende för Jimmy bestämde han sig för att dela upp klassen i mindre grupper. Dessa grupper fick sedan besöka Jimmys hem och fick även träffa hans fru och barn.

– Jag ville att barnen skulle se en annan sida av mig. Att de skulle få en inblick i vem jag är.

Jimmy har därefter dragit igång olika projekt där barnen jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Ett exempel är projektet Estetisk religion där flera ämnen sammanvävs för att eleverna lättare ska kunna förstå och lära sig mer.

För att göra matematik roligare har Jimmy till exempel använt sig av datorspelet Minecraft där eleverna får skapa byggnader och räkna ut deras areor. Byggnaderna ska sedan skapas i verkligheten av trä vilket eleverna jobbar med på träslöjden. Byggnaderna föreställer religiösa byggnader, exempelvis en kyrka eller en moské vilket väver in ämnet religion.

Genom att göra något svårt lite roligare och jobba praktiskt med det har Jimmy fått eleverna att engagera sig mer.

För att uppmärksamma skolan och dess arbete utifrån Huddinges pedagogiska plattform har Jimmy tillsammans med ledningen skapat en filmserie som heter En helt (o)vanlig skola. Varje avsnitt behandlar olika begrepp från plattformen där man får se vad eleverna gör på skolan och hur man jobbar mot olika mål.

Detta koncept synliggör hur skolan arbetar och alla kan ta del av det och inspireras då filmerna finns publicerade på YouTube.

– Eleverna kommer alltid först. Det är därför jag vill jobba här.

Jimmy har varit en del av utvecklingen och har haft ett positivt arbetssätt som sprider glädje bland både elever och kollegor vilket är en del av motiveringen till varför han blev utsedd till året pedagog i Huddinge. Han nämner att det var väntat från både honom och kollegor att han skulle vinna och på den klyschiga frågan om hur det kändes att vinna blir svaret tack och lov inte lika klyschigt.

– Helt sjukt bra! Jag blev extremt hedrad.

En sådan bekräftelse har gett kraft till både Jimmy och alla andra på skolan att fortsätta sitt arbete med att utveckla undervisningen.