Många pendeltåg kommer inte i tid. Foto: Peter Nordahl

Därför blir pendeltågen försenade

Pendeltågen i Flemingsberg är ofta försenade och den här torsdagen var inget undantag. Peter Jakobsson på Trafikverket ger de vanligaste orsakerna till varför tågen är sena.

Hur ofta är det förseningar på sträckan Södertälje-Stockholm?

- Några gånger i veckan. Sträckan är väldigt belastad eftersom det går mycket trafik här.

Får ni mycket klagåmål?

- Ja det kan man säga. Vanligaste frågan som vi får på Trafikverket är vad felet beror på.