Petra Lundh och Marcus Isgren är nyckelpersoner på Södertörns tingsrätt. Foto: Kristian Laache

Tingsrätt firade tio år

I lördags firade Södertörns tingsrätt 10 år.
– Vi tror att det finns ett stort intresse hos allmänheten att få veta mer om hur vi arbetar, säger myndighetschefen Petra Lundh.

Det hela började med en sammanslagning av Huddinge tingsrätt och Handen tingsrätt, samt en mindre del av Stockholms tingsrätt. Och mycket har hänt på Södertörns tingsrätt sedan dörrarna öppnades 2007.

– Redan tidigt märkte vi att vi fick in många flera mål än vi hade räknat med, och bara efter några år valde vi att bygga ut tingsrätten, säger lagman och myndighetschef Petra Lundh.

Antalet anställda har ökat från 145 till 235 och totalt 167 590 mål har avgjorts i tingshuset. Petra Lundh berättar att de senaste två åren har varit speciellt hektiska, då tingsrätten under tiden har fått in fler mål än någon annan tingsrätt i Sverige. Men tingsrätten ansvarar också för ett väldigt stort område.   

Men det är inte bara antalet mål som gör Södertörns tingsrätt unik. Tingsrätten arbetar hela tiden aktivt med olika utvecklingsfrågor. En fråga är tingsrättens ambition att vara tillgänglig för allmänheten. Domarbloggen är ett resultat av detta, där personer från rättsväsendet bloggar om sitt arbete på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Ett exempel på hur de arbetar är tingsrättens kommentarer till SVT-programmen Domstolen - Friad eller fälld?.

– Vi skriver ett inlägg samma dag som ett avsnitt visas i TV, där vi berättar om till exempel lagstiftning som omtalas i programmet. Sen gör vi även ett inlägg dagen efter, där vi skriver lite om varför domen blev som den blev, vad vi har prövat, och hur domstolen har tänkt, berättar administrative chefen Marcus Isgren.

Han understryker att inläggen görs på tingsrättens helt egna initiativ.

– Med inläggen ger vi läsarna lite mera kött på benen, säger Petra Lundh.

Att arbeta öppet mot medierna är något som har varit ovanligt hos rättsväsendet. Petra Lundh tror att anledningen till att många domare inte kommenterar sitt arbete är att de ofta är oroliga för att förlora sin trovärdighet.   

– Vi tycker dock att det är otrolig viktigt att allmänheten förstår varför vi dömer som vi dömer.

Petra Lundh berättar också att man försöker skriva domstolsbesluten så att de är lättbegripliga för allmänheten.   

Södertörns tingsrätt har även som ambition att vara en effektiv tingsrätt. Marcus Isgren berättar att domstolen står inför ett omfattande digitaliseringsprojekt. Dels digitalisering av arkiv, men även av arbetsmetoderna på tingshuset, då detta i längden är mer effektivt för samtliga inblandade.