Bild från sommaren 2016 Foto: "Tillsammans för flemingsberg"

Sommarjobbare
ska lyfta området

Också i sommar ska ungdomar göra fint i Flemingsberg. 70 sommarjobbare ska arbeta med olika projekt i området.

Projektet ”Tillsammans för Flemingsberg” ordnar sommarjobb för ungdomar. Genom arbetet ska unga få in en fot på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till att göra sitt bostadsområde mer trivsamt.

”Tillsammans för Flemingsberg” är nu i full gång med att välja ut årets 70 deltagare. Vilka projekt som kommer att genomföras till sommaren är ännu inte färdigt. Men i ansökan fick de sökande skriva vad de tycker är bra med området de växt upp i och vad de vill förbättra.

–Vi försöker involvera ungdomarna så mycket som möjligt i deras eget område, de får själva komma med idéer på projekt, säger Anja Gisterå, projektledare för "Tillsammans för Flemingsberg".

Förra sommaren startade ”Tillsammans för Flemingsberg” ett odlingsprojekt utanför café Mix där de bland annat odlade tomater, något som Anja Gisterå hoppas på att man skall fortsätta med även i sommar. Utöver deltagarnas egna önskemål finns andra arbetsuppgifter som ska bidra till att göra fint i området. ”Tillsammans för Flemingsberg” drivs av Huddinge kommun och två fastighetsbolag som också föreslår arbetsuppgifter.

–Vi utför flera uppdrag för att lyfta området, som att måla om, kratta, plocka skräp och städa upp. Men vi tittar också efter andra större projekt, säger Anja Gisterå.