I buren är fåglarna trygga och utom räckhåll för höken. Foto: Ina Kråkström

"Jag är rädd att mina duvor blir utan hem"

Av Ina Kråkström (research av Olof Hammarberg)
I tre år har Dimitar Rizev förtvivlat kämpat för att få behålla sina duvslott på Huddingevägen i Flemingsberg. Dimitar Rizevs verksamhet hotas ständigt av Huddinge kommuns nybyggnationer och ändringar i hyresvillkoren, först pratades det om en volleybollplan och nu planerar Trafikverket en väg över fastigheten.

För ett år sedan träffade Nytt i Flempan Dimitar Rizev. Han var redan då ovetande gällande hur hans brevduvors framtid skulle se ut. I tisdags träffade vi honom igen och läget verkar oförändrat.

– År efter år lämnas jag utan svar, jag har kämpat med detta i nästan tre år, säger Dimitar Rizev uppgivet.

Dimitars Rizevs brevduvor hotades till en början av Huddinge kommuns planer att upprätta ett friluftsområde där duvslotten nu står. Nu har kommunen stoppat planarbetet eftersom att Trafikverket indikerat att den nya tvärförbindelsen Södertörn möjligtvis kommer gå genom området.

– Kommunen försöker inte hjälpa mig, de har inget intresse gentemot mina duvor. Jag vill bara att duvorna ska må bra, det krävs inte så mycket, säger Dimitar Rizev.

Planerna idag

Enligt planarkitekten Björn Gyllensten som arbetar för Huddinge kommun är det nuvarande läget väldigt oklart.

– Vi kan inte genomföra våra planer på grund av Trafikverkets invändningar. Vi kan inte framskrida med planarbetet och vet inte hur det kommer att bli, menar Björn Gyllensten.

Marie Westin som är projektledare för Tvärförbindelsen Södertörn menar att de på Trafikverket vet mera efter sommaren. Det är nu klart att Tvärförbindelsen Södertörn ska gå i tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservat, men var anslutningen till tunneln ska placeras är ännu inte bestämt.

– Vi samarbetar med Huddinge kommun och vår ambition är att göra så lite intrång som möjligt. Hur vi kommer att påverka fastigheterna längs Huddingevägen kommer vi att redovisa när vi bestämt hur trafikplatsen kommer att se ut. Vi kommer att kontakta de som berörs när vi tagit ett beslut, säger Marie Westin.

Hoppas på ett nytt hem

Dimitar Rizev känner sig redan negativt berörd. Under det senaste året har han inte haft något hyreskontrakt alls, han står därmed avtalslös och utan rätt till någon legal uppsägningstid. Kommunen vill inte förlänga kontraktet som följd av det väldigt oklara läget.

– De vägrar att förlänga mitt kontrakt. Jag är rädd att mina duvor blir utan hem väldigt plötsligt, vem vet hur det blir med duvorna då, de klarar sig inte ensamma i naturen.

Framtiden för duvorna och Dimitar Rizevs hobby ser därmed skakig ut. Han väntar otåligt och med rädsla på att Huddinge kommun ska göra något för att förbättra hans nuvarande situation.

– Brevduvorna hittar alltid hem, hoppas att de gör det denna gång också, säger Dimitar Rizev.


Läs också: