Kim om polisen i förändring. Foto: Södertörns Högskola

"Polisen blir påverkade av sociala föreställningar"

Hur kan man göra så att unga känner större tillit till polisen? Kim Silow Kallenberg, doktor i etnologi, har forskat om tvångsvård av ungdomar som lever i utsatta områden.
– Fram tills nu har polisen varit ett extremt vitt sammanhang, förklarar hon.

Men hon ser att polisutbildningen börjar förändras och att polisen har börjat rekrytera bredare.

– Man försöker rekrytera personer som kommer från utsatta minoriteter och med olika klassbakgrund i Sverige.

Hon har träffat ungdomar i tvångsvården som upplevde att polisen inte var på deras sida. Vilka poliserna är och vilka grupper de kommer ifrån spelar stor roll.

– Representation är viktigt, inte bara som symbolhandling. Om man har personer med olika bakgrund i medierna och på myndigheter är det lättare för ungdomarna att känna igen sig.

Medias ansvar

Att ungdomarna från Ungzon känner att medierapporteringen är negativ är inget nytt fenomen för Kim Silow Kallenberg.

– Medierna lyfter ofta fram negativa saker för att det säljer. Man arbetar med en dramaturgi som skildrar negativa saker.

Hon menar att det finns föreställningar som förknippas med vissa områden. Miljonprogramområden förknippas ofta med farlighet, destruktivitet och problem.

– Dessa föreställningar påverkar hur man upplever området om man inte bor där. Sociala föreställningar spelar in hur polisen agerar. Polisen agerar inte bara på faktiska brott. De agerar också efter vad de förväntar sig att se.

Hon menar att kläder och uttryck ofta kopplas ihop med tidigare fördomar. Klass bärs upp av attribut.

– Man skulle ju önska att polisen gick på något mer än att en person har Adidasbyxor och huvtröja. Det beror även på vem det är som har på sig det. Kläder och symboler kopplas till hudfärg och andra attribut.

När Kim Silow Kallenberg var ung var Täby och Östermalm områden där flest ungdomar testade narkotika.

– Att droger finns i sådana områden är en föreställning de flesta inte har. Men de ses inte som ett problem förrän de är kopplade till andra faktorer.

Långsiktiga lösningar

 Kim Silow Kallenberg tycker att det finns lösningar. Att vara närvarande även när det inte är problem skulle kunna vara en kortsiktig lösning. Hon förklarar att det har testats med framgång.  En mer långsiktig lösning kan vara att arbeta politiskt och öka representationen i polisstyrkan.

– Om polisen föreställer sig att de ska möta farliga, otäcka kriminella så kommer de att agera efter det. Det skapar bara mer motstånd hos den utsatta gruppen.