Polisen i Huddinge inför patrullering. Foto: Polisen Huddinge

Polisen bygger förtroende

Bättre närvaro och fler skolbesök ska bidra till ökad tillit för polisen och ett tryggare Flemingsberg, det säger Karl Forsberg, kommunpolis i Huddinge.

I stort tror Forsberg att Flemingsbergsborna litar på polisen, men han förnekar inte att det finns problem:

– När det gäller grövre brottslighet så finns det vissa som inte vågar prata med oss, man är rädd för konsekvenserna av vad som kan hända när man vittnat eller anmält ett brott.

 

Kommunen och polisen har ingått ett samarbete för att öka tryggheten i Flemingsberg. De har kommit överens om att polisen ska patrullera i området minst en gång i veckan. Utöver det försöker polisen bygga tillit genom att besöka skolor och fritidsgårdar.

– Vi brukar också träffa ungdomarna som sommarjobbar med projektet ”Tillsammans för Flemingsberg”. Helst skulle vi göra mer, men på grund av resursproblem är det tyvärr inte alltid möjligt, säger Karl Forsberg.

 

Nytt i Flempan har tidigare pratat med ungdomar i området som uppgett att de inte litar på polisen. De känner sig mer bekväma och trygga med nattvandrarna. Enligt polisen är det inte en allmängiltig uppfattning, utan det gäller ett fåtal.

– Vissa personer tror att polisen är ute efter dem, vi är en kontrollerande myndighet tillskillnad från nattvandrarna. Andra kan bli oroliga av att se polisen eftersom att man tror att det hänt något, säger Karl Forsberg.

 

Enligt Kim Silow Kallenberg, lektor i etnologi vid Södertörns högskola, är representation inom myndigheter väldigt viktigt för tillit. Huddingepolisen arbetar inte aktivt med ökad representation i poliskåren.

– Vi gör det inte lokalt, men vi träffar unga för att prata om polisyrket och uppmuntra dem till att söka yrket, säger Karl Forsberg.