– Vi har inte planerat något än. Det blir nog att åka till landet i år, som vid andra högtider när vi inte har något planerat.

Christen Kling, 69, pensionär.