Sainabou Yabou Njie och några av eleverna på Visättraskolan. Foto: Rebecca Strömbäck

Eleverna känner trygghet på Visättraskolan

Av Rebecca Strömbäck och Ester Tapia
Rastverksamheten på Visättraskolan är annorlunda än många andra skolor: lärarna är med eleverna och leker. Sainabou Yabou Njie är en av dem som engagerar sig för att barnen ska få så roliga raster som möjligt.

Det är rast. På grund av dagens väder väljer Sainabou Yabou Njie som ansvarar för rastverksamheten att dansa zumba med barnen inne i musiksalen. Zumba är populärt bland barnen, därmed är det en av de vanliga aktiviteterna.

– Det bästa med mitt jobb är att få dela glädjen med barnen. De uppskattar det vi gör.

Sainabou Yabou Njie började jobba extra på skolan för ett år sedan. Hon reagerade över att många elever spenderade sina raster ensamma och stillasittande. Hon ansåg att det behövdes en förändring och började engagera sig med barnen under rasterna. Idag ett år senare jobbar hon dagligen på skolan och är tillsammans med en kollega rastverksamhetsansvarig. Under rasterna finns det många lärare i omgivningen, både som rastvakter och som aktivitetsledare.

Vid rasterna blandas olika aktiviteter med lekar. Sainabou Yabou Njie har dansat sedan hon var liten, därför är zumba en självklar aktivitet. Barnen får själva bestämma om de vill vara med på aktiviteterna eller om de vill leka fritt. Många väljer ändå att vara med på rastverksamheten. Oftast har de vuxna planerat något för rasterna men välkomnar gärna tips och förslag från barnen.

Skolgården har nyligen gjorts om för att anpassas till fler rastaktiviteter. Nu finns både fia med knuff och schackplan uppritade på skolgården. Baktankarna med de olika lekarna och aktiviteterna är övning, samarbete och att inkludera andra. Det är viktigt att träna på för barnen. Bland barnen syns idag en tydlig förbättring av trygghet och glädje under rasterna.

– Det har blivit en tydlig skillnad, barnen rör sig mer på rasterna nu än tidigare. Det är kul att jag kan se förändringen.