Parkerade cyklar.

Cyklar parkerade i cykelställ. Foto: Clara Silfwerplatz.

Staten vill uppmuntra cykling

Av Clara Silfwerplatz.
Flemingsberg fortsätter att växa i snabb takt. Ytterligare 75 000 resenärer väntas resa till eller från Flemingsberg station dagligen . Ett cykelgarage med plats för 3500 cyklar ska byggas. Staten bidrar med pengar genom Sverigeförhandlingen.
Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen för att maximera nyttan för olika infrastrukturprojekt och för att leda förhandlingsarbetet. Deras uppgift är även att prioritera, öka effektivitet och få projekt färdigställda snabbare.

 

Satsningar på cykel

Ett avtal som ingår i överenskommelsen med Sverigeförhandlingen skrevs på fredagen den 21 april. Avtalet innebär en satsning på cykel i Stockholms region och 248,5 miljoner kronor investeras i Huddinge kommuns cykelnätverk. Staten bidrar med 62,13 miljoner kronor genom Sverigeförhandlingen. Satsningen innebär nya cykelbanor samt breddning av befintliga vägar i kommunen.

 

Cykelgarage i Flemingsberg

För Flemingsberg innebär satsningen även ett nytt underjordiskt cykelgarage med plats för cirka 3500 cyklar och cykelservice. Garaget blir en del av det nya resecentrumet som kommer ligga i anslutning till den nuvarande stationen. Just nu finns ingen skiss eller detaljplan. Det pågår en förstudie tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen.

 

Målbilden är en knytpunkt för resenärer där lokalbussar, pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och spårväg möts. Idag stiger dagligen 25 000 resenärer på och av i Flemingsberg. Enligt en prognos kommer det att öka till 100 000 resenärer per dag till år 2050.

 

Spårväg Syd beräknas stå klart år 2034 men de tigaste invigningarna förväntas ske redan år 2024. Förhoppningen är att cykelgaraget blir klart närmre år 2024 än 2034.