Illustration: Tengbom

Nytt gymnasium i Flemingsberg döpt efter Sveriges första kvinnliga läkare

I dag finns två gymnasieskolor i Flemingsberg: Yrkesgymnasiet och IT-gymnasiet. Men under hösten 2019 öppnar en ny skola mitt på campus med life science i fokus.

Skolan kommer att utbilda elever inom ämnena ekonomi, teknik, naturvetenskap och hälsa.

Både Moderaterna och Socialdemokraterna är överens om att beslutet att öppna en ny gymnasieskola i Flemingsberg är bra. Och planeringen har gått i rekordfart.

– För oss var det självklart att den skulle ligga i Flemingsberg på grund av de högskolor som ligger där. Det finns många akademier i det området och därför känns det självklart att en gymnasieskola också ska ligga där, säger Christina Eklund (M), gymnasienämndens ordförande.

Inspirationen kommer från ett samverkansprogram i Oslo.

– Vi vill jobba studiefrämjande. Vi hoppas att det här kommer leda till att elever förstår värdet av en högre utbildning efter gymnasiet. Till exempel så skriker Sverige efter ingenjörer och på vår skola kan man få en bra grund för att senare utbilda sig till det, säger Christina Eklund.

På onsdagen beslutade också gymnasienämnden i Huddinge vad den nya skolan ska få för namn. Valet föll på Widerströmska gymnasiet efter Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Olivia Widerström.

Det nya gymnasiet får hyra in sig i Karolinska Institutets Neo-lokaler och när skolan är fullt utbyggd kommer det finnas plats för 500 elever.