I december månad ökar bränderna som är relaterade till ljus markant. Foto: Caroline Linnakallio

Glöm inte adventsljusen

Av Caroline Linnakallio
I takt med att första advent och juletider närmar sig så ökar även risken för brand i våra bostäder. Här får du fem enkla tips och råd om hur du räddar ditt hem.

I december när mörkret faller tidigt på dygnet tänder vi gärna ljus i våra bostäder. Allra främst de traditionella adventsljusen. December är den månaden på året som de flesta bostadsbränder sker i Sverige. Enligt statistik på MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap är det hela 40 procent av ljus-bränderna som inträffar i december månad. Ljusen är en av de tre främsta orsakerna tillsammans med soteld och glömd spis som orsakar bränderna under denna månad.

Lämna aldrig levande ljus obevakade. Ta till rutin att alltid släcka alla ljus innan du lämnar hemmet och undvik att tända ljus i stressiga situationer som till exempel på morgonen.
Brandskyddet tipsar om att man ska tänka på att välja ljusstakar som är stabila och av obrännbart material.
Undvik mossan eftersom den inte är obrännbar. Mossan kan orsaka stora flammor.
Släck ljusen och låt det inte gå för långt. Släck dem innan de brunnit ned hela vägen.
Välj placering väl för att minimera risken. Placera inga ljus för nära varandra eller andra olämpliga ställen.

Om olyckan är framme så ska man i första hand försöka kväva elden. Täck över den med exempelvis en duk eller filt. Skulle eldsvådan vara större får man ta till brandsläckaren. Stäng sedan dörrarna för att minska spridningsrisken, utrym byggnaden och larma 112. Det är tips från den erfarna och idag pensionerade brandmannen Pekka Linnakallio.

− Ta alltid som vana att kolla brandvarnarna inför första advent. Lokalisera och placera dem sedan väl är mitt sista tips, säger Pekka.