Polislokalerna. Foto: Mollie Aamisepp

De försenade polislokalerna blir klara till höstterminen. Foto: Mollie Aamisepp

Försenade polislokalerna klara till höstterminen

För två år sedan startade bygget av de nya lokalerna för Södertörns polisutbildning. Lokalerna kommer bland annat erbjuda skjutbanor, övningslägenheter och en körgård. Inflytt skulle ha skett i tid till vårterminen 2018 men lokalerna är fortfarande inte klara.
- Det finns plats för 900 elever i de nya lokalerna
- I de nya lokalerna finns bland annat lärosalar, kontor, datorsalar, självskyddshall, skjutbana och en polisstation
- Ytan på 12 700 m² är uppdelad på campusområdena ANA14 & ANA12
- 300 miljoner kronor har lagts på projektet

År 2015 tog Södertörns högskola över polisutbildningen från gamla polishögskolan i Solna. Den ökade statliga satsningen på polisen har inneburit att polishögskolorna ska ta in tre gånger fler polisstudenter än innan. För den utökningen har Södertörns högskola tillsammans med polisen, Skanska och Akademiska Hus, planerat och byggt nya lokaler på campus för upp till 900 studenter. Bygget skulle stå klart till vårterminen 2018, men området står fortfarande avspärrat och är under ombyggnad.

 

– Vi har fått tillläggsbeställningar från polisen under tiden vi byggt lokalerna som gjort att bygget blivit försenat. Bland annat har polisens utbildningsprogram ökat från att klara 800 studenter till dagens behov om 900 studenter. Det ökade behovet har också gjort att nya lokaler och funktioner behövts läggas till, säger Mårten Bengtsson projektledare för de nya lokalerna på Akademiska Hus.

 

Mårten Bengtsson berättar att Akademiska Hus tillsammans med Skanska är klara med byggnadsarbetet i slutet av april. Sedan startar polisens säkerhetsarbete. Polisen sätter själva in larm och passagesystem efter sina säkerhetsregler. Mårten Bengtsson räknar dock med att bygget kommer stå helt klart till höstterminen 2018 för de nya studenterna. 

 

Trots att själva lokalerna kommer att stå klara till hösten kommer inte hela utbildningen att kunna hållas på Södertörns campus från start. Polisens radioutbildning kommer fortfarande bedrivas i Solna på den gamla polishögskolan. På grund av stora den stora tekniska överflyttningen och säkerheten med radion kommer det ta ännu ett år förrän den också kommer kunna flyttas till Södertörn berättar Peter Wenestam. Detta innebär att polisstudenterna fortfarande kommer behöva åka mellan norra stan och campus.

 

– Det försvårar ju vårt arbete med schemaläggning när vi måste schemalägga studenterna på två sidor av Stockholm. Nu när de nya lokalerna är klara är det bara radio som kommer ligga i Solna, och då blir det bara en dag i veckan som våra tvåor måste åka dit. Jag känner mig inte stressad över förseningen, men det kommer bli skönt att ha allt på samma ställe, säger polisutbildningens studierektor Peter Wenestam.