Infartsparkeringen i Flemingsberg där man numera kan betala med sitt SL-kort. Foto: Ida Johansson.

Betala parkeringen
med SL-kort

Av Ida Johansson
Från och med idag kommer nya regler för infartsparkeringarna i Flemingsberg införas, detta för att gynna arbetspendlarna.

Idag 12 april införs nya regler för infartsparkeringar i samtliga kommuner i Huddinge. En av kommunerna är Flemingsberg. De nya parkeringsreglerna ska framförallt vara till fördel för de som arbetspendlar. Om man har ett SL-kort som är laddat med 30 dagar eller mer kommer nu få stå gratis fram till midnatt. Den som inte har SL-kort kommer få betala för att stå på parkeringen som vanligt.

 

P-service har tidigare skött övervakningen av infartsparkeringen i Flemingsberg. Nu har driften stället övergått till Q-park. Q-park har även hand om de andra kommunernas infartsparkeringar i Huddinge.
Huddinge började med att inför betalningssystem på kommunernas infartsparkeringar redan 2011.

 

– Den största anledningen till denna åtgärd var pga. att personer som ej pendlar till och från jobb dagligen utnyttjar parkeringen till andra ändamål säger Jon Hugmark, trafikingenjör på Huddinge kommun.
Denna åtgärd medförde fler lediga platser på parkeringarna alla tider på dygnet. Även nya reglerna gällande SL-kort som införs idag ger arbetspendlarna ännu bättre förutsättningar.
 

– Det är inte mer än rättvist att personer som pendlar varje dag ska få stå gratis. Infartsparkeringarna är i första hand avsedda för just det ändamålet säger Hugmark.

 

Reglerna införs med förhoppning att främst gynna de som pendlar från och till jobb och använder infartsparkeringen dagligen. Vi hoppas att detta ska komma att uppskattas tillägger Hugmark.