Kapitel 36, om vittne. Foto: Emmy Norgren.

Huvudvittne lämnar
rättssal

Av Emmy Norgren
I onsdags hölls en huvudförhandling om misshandel på Södertörns Tingsrätt. En pappa stod åtalad och misstänkt för misshandel på ett av sina fyra barn. Ett av vittnena, barnets mamma, tog där det plötsliga beslutet att inte vittna.

Mörkertalet bland misshandlade barn är stort. Under 2016 anmäldes 23 700 misshandelsbrott mot barn i åldern 0-17 år. Under en huvudförhandling på Södertörns tingsrätt vittnar ett barn att hen blivit slagen av sin pappa.

 

Åklagaren läste under huvudförhöret upp meddelanden som skickats mellan den åtalade och den före detta partnern. I dem går det att läsa att pappan kallat barnet för en “Fucking Fegis” och att han blir “Arg av idioten”. Anledningen till att den åtalade pappan är arg på sitt barn är för att hen bara vunnit silver och inte guld i en brottningsmatch.

 

Videoinspelade förhör

Eftersom målsägande är ett barn är alla förhör videoinspelade och spelas upp under huvudförhandlingen. Två poliser som är experter på förhör med barn ställer frågorna. Barnet berättar att hen upplevt våld från pappans sida och flera gånger blivit kallad för kränkande ord.

 

Pappan nekar till anklagelsen men erkänner att han har skrikit på sitt barn under matchens gång.

 

Huvudvittne väljer att inte delta

När mamman vittnar berättar hon att hon och den åtalade har levt ihop i sju år. Domaren meddelar att det finns vissa som undantas från vittnesplikten, exempelvis sambos eftersom man är närstående till den som rättegången handlar om. Mamman väljer då att avbryta.

 

– Om jag ska vara ärlig känner jag inte för att vittna, säger mamman som sedan vänder sig om och går ut ur salen.

 

Den åtalade är tidigare dömd för misshandel och ringa misshandel där mamman också varit inblandade. Mannen har även sex stycken kontaktförbud riktade mot sig.

 

Slutplädering

Under slutplädering säger åklagaren att förhandlingen inte blev som hon tänk då mamman valde att inte vittna. Däremot menar åklagaren att förhöret med barnet var tillräckligt för att få den åtalade dömd. Om åtalet rubriceras som ringa misshandel yrkar åklagaren på att påföljden ska bli böter och villkorlig dom.

 

Försvaret yrkar på att inget skadestånd ska utgå.


Domen meddelas den 18 april.