Här planeras nya bostäder i Björnkulla. Grafik: Emilio Tapia

Ny stadsdel planeras

Huddinge kommun planerar en ny stadsdel i Flemingsberg. Projektet är dock ännu i sitt startskede.

Området Björnkulla som ligger söder om Flemingsbergs station är tänkt att byggas ihop med Flemingsbergs centrum. Bostäder, ett lokalt centrum och olika typer av skolor. Samtidigt undersöks möjligheterna för en ny huvudgata mot Botkyrka kommun upp.

Just nu arbetar Huddinge kommun aktivt med ett planprogram för området. Planeringen väntas pågå under hela 2018 och samråd förväntas ske i början av 2019. Att sammankoppla Flemingsbergsskogens naturreservat på ett bra sätt är också en viktig del i projektet.