Arbetslösheten ökar

Med 688 arbetslösa, det vill säga 5,7 procent av invånarna, är Flemingsberg en av kommundelarna med högst arbetslöshet både till procent och antal inom Huddinge kommun.

Att vara arbetslös i Flemingsberg är vanligast mellan 25 och 54 år, det är 6,2 procent oavsett kön.   Det lägsta antalet arbetslösa kvinnor hittas i ålderskategorin 55–64 år medan männen oftast är arbetslösa i åldern 18–24 år. Av de som är arbetslösa i Flemingsberg är cirka 90 procent utrikesfödda.

– Orsakerna till att arbetslösheten bland de utrikesfödda är hög är flera. Många har inte gått klart grundskolan och har därför en lång startsträcka innan de kommer ut i arbetslivet, förklarar kommunalrådet Christina Eklund(M), kommunalråd och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor.

Att arbetslösheten dessutom ökar är en trend som Huddinge kommun gärna ser vänder. Därför har kommunen börjat använda sig av program som Unga för Orten för att visa ungdomar att arbete inte är farligt.

Trots att Flemingsbergs statistik är relativt hög jämfört med resten av kommunen ligger kommundelen bra till gentemot stora delar av länet.  Huddinge kommun vill undvika att stigmatisera människor och försöker istället få dem att känna sig inkluderade i samhället oavsett från vilket område de kommer.

– Vi gör inga geografiska satsningar. Flemingsberg växer mycket just nu, något vi tycker är riktigt bra, därför försöker vi utöver att bygga massor av bostäder att även skapa jobb i närmiljön, säger Eklund.