Träslöjdsfestival på Subtopia. Foto: Tedd Soost

Ett museum i förändring

Av Henny Åman
Under våren flyttar Stockholm läns museum till Flemingsberg. Museet ska jobba mer digitalt än tidigare och samarbeta med olika kommunala verksamheter. Stockholm Slöjd, som är en del av museet, öppnar i Ungzons lokaler.

Stockholms läns museum arbetar för att göra människor medvetna om länets historia och kulturarv. Nu sker en del förändringar inom verksamheten och de tidigare utställningslokalerna i Sickla har stängts. Museet består inte av några traditionella föremålssamlingar, istället har det ett stort arkiv av bilder och filmer. Efter flytten får museet kontorslokaler i samma hus som Landstingsarkivet men några nya utställningslokaler kommer det inte bli. I stället ska museet samarbeta med kulturhus, bibliotek och andra kommunala verksamheter.

– Vi kommer satsa ännu mer på poddar, filmer och annat digitalt material, säger Christer Falk, museichef.

Stockholm Slöjd, som också är en del av museet, flyttar sin verksamhet till Ungzons lokaler i Flemingsberg. Kurser och handledarträffar kommer att hållas där man kan slöjda i hårda och mjuka material. Inflyttning sker troligtvis under våren men ännu är inget datum satt.

En viktig del av museets verksamhet är att föra en diskussion om olika platsers historia och framtid tillsammans med de som bor i området.

– Om man ägnar sig åt samhällsutveckling och samhällsbyggnad måste man ha koll på historien. Det är viktigt att man inte förstör minnena av det som har varit och de traditioner som har funnits, säger Christer Falk.

Han menar att det gäller både det materiella arvet, som gamla byggnader, men också det kulturarv som finns på en plats. Han tar Flemingsberg som exempel:

– Människorna här har olika erfarenheter och kommer från olika platser. Det är det som skapar platsens och invånarnas gemensamma kulturarv.

Christer Falks förhoppning inför framtiden är att så många som möjligt ska kunna ta del av museets verksamhet i både digital och fysisk form.

– Målet med vårt arbete är att det ska känns angeläget och intressant för alla. Jag hoppas särskilt att de som inte har känt till verksamheten tidigare får upp ögonen för vårt arbete.