En av flera skyltar som satts upp av Huge bostäder. Foto: Nahritha Al-Khameesi

Huges hyresgäster har råttor på besök

Huge bostäder har haft stora problem med råttor både innanför och utanför lägenheterna. Hyresgäster har klagat och mycket har gjorts av Huge för att minska det men råttorna är fortfarande ett problem i området.

Flera boende på Diagnosvägen berättar att de haft problem med råttor i bostadsområdet under en längre tid. En av de som haft besök av råttorna är Jolanta Chojecka.

– Jag bor på andra våningen och råttorna kom till och med in i lägenheten. Folk brukade lägga ut bland annat ris och bröd för att mata fåglarna med det är klart att det drar råttor också.

Jolanta Chojecka ringde då till Huge bostäder och klagade och bad dem sätta upp skyltar som visar att ingen ska lägga ut mat.

– Det har blivit bättre nu, jag tror att det har minskat tack vore att de har börjat bygga i området och råttorna har förflyttat sig, säger hon.

Huge Bostäder har länge bekämpat råttor som sprider sig i deras fastighetsområden, och lagt ner stora resurser för att minska antalet skadedjuren.

– Råttorna brukar hålla till i avloppen och då ser vi inte de så ofta. Men när avloppsrören är sönder kommer de upp på markplan bildar bo i till exempel buskar. Därför kollar vi regelbundet våra avloppsstammar och reparerar de som går sönder, säger Carina Ahlén, bosocialutredare från Huge Bostäder.

Huge Bostäder samarbetar även med Anticimex för att hålla ett extra öga på råttorna. Bostadsbolaget har även jobbat mycket med sina trädgårdar, öppnat upp trånga utrymmen och lyft upp växterna för att råttorna inte ska kunna gömma sig.

Hyresgästerna och Huge har samma bild om att en av orsakerna till den stora mängden råttor på Diagnosvägen, är att boende i området matar fåglarna, vilket även drar till sig råttor.

– Folk brukade ställa ut stora kastruller med ris för att mata fåglarna men det drog till sig väldigt många råttor också. Nu har vi satt upp skyltar som visar att man inte får mata fåglarna och folk har faktiskt slutat med det, säger Carina Ahlén, Bosocialutredare hos Huge Bostäder.