Missnöjda Flemingsbergsbor saknar hundrastgård

I dagens läge finns det ont om hundgårdar i vissa delar av Huddinge kommun, men i Flemingsberg finns det ingen alls. Det är något många av ortsborna vill ha ändring på.

Att det saknas hundrastgårdar i Flemingsberg är många överens om. Jane Björklin är en av dem som gärna ser att en hundgård byggs. Hon tycker att det är något som saknas i Flemingsberg och i hela Huddinge egentligen.

– Visserligen finns det fantastiska naturreservat men där får inte hundarna släppas lösa och de behöver någonstans att springa av sig. På Östermalm har dem två hundgårdar, en större och en mindre och drömscenariot vore att få detsamma här i krokarna, säger hon.

Hundägaren Jolanta Chojecka har haft sin hund i tretton år och önskar också en hundgård till Flemingsberg. Anledningen till det är att hunden kan få springa fritt utan att man som ägare slipper oroa sig för bilar och annat. Samhället skulle också tjäna på det, menar hon.

– Jag har pratat med mina grannar om hur tråkigt det är att området inte erbjuder en hundgård och dem håller med. Många skulle säkert utnyttja hundgård om det fanns en, säger hon.

Flera ortsbor har varit i kontakt med kommunen och ifrågasatt varför det inte byggts en hundgård. De tycker att det är viktigt att hundarna ska få leka med andra hundar och kunna motionera till max, vilket kan vara svårt annars. En person har även föreslagit att hundgården skulle kunna finansieras av medlemsavgift, om det skulle vara för dyrt att få till en hundgård.

Jane Björklin har också varit i kontakt med kommunen men fått samma besked som Nytt i Flempan. Kommunen har i dagsläget inga planer på att bygga en hundgård. Förklaringen bygger på försöket 2005. Det året fick kommunen i uppdrag att bygga en hundrastgård och det gjordes. Den låg vid gamla Tingshuset i Huddinge men i utvärderingarna framkom det att kostnaderna för investeringen och skötseln av platsen var för höga med tanke på antalet personer med husdjur som vistades där. Därmed bestämde kommunen att de inte skulle anlägga fler hundrastgårdar.