Höger: Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsrådet. Foto: Andy Prhat. Foto: Alice Holmström. Vänster: utsikt över Flemingsbergs utvecklingsområde, som har arbetsnamnet Stockholm south business district. Foto: Alice Holmström.

Nya Flemingsberg - “Stockholm south business district”

Flemingsberg står inför en ny resa. Planen är att gå från en lokal stadskärna till internationell affärs- och forskningscentrum. Detta är en förvandling som förväntas ta tio år och kommer bidra till nya jobbmöjligheter, turism och bostäder.

I augusti tog de olika parterna beslutet att godkänna avsiktsförklaringen om att utveckla Flemingsberg till ett internationellt affärsdistrikt. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun och Huddinge kommun samt aktörer som Fabege och WA-fastigheter.  

Att det blivit just Flemingsberg beror på ortens förutsättningar. Här finns redan högre utbildningar, världsledande forskning, myndigheter och företag. Tillsammans med de nya investeringarna kan Flemingsberg växa och skapa balans i Stockholmsområdet.

– Det kan bli ett starkt alternativ söder om Stockholm och skapar konkurrenskraft, enligt kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak.

Planeringsarbetet har nu börjat och Stockholm south business district ser ut att täcka 75 hektar. Detaljplaneringen startar nästa år men i övergripande drag blir det höga hus, gröna ytor, butikslokaler och en urban miljö. Föreståndare inom Huddinge kommun tror att fler människor kommer vistas utomhus och på så sätt blir orten också tryggare.

Socialdemokraterna har drivit på för utvecklingen av Flemingsberg, berättar Sara Heelge Vikmång från partiet. De ser positivt på de arbetsplatser och bostäder projektet kommer medföra och tycker det är viktigt med fler arbetsplatser söder om Stockholm. Det bidrar till minskad pendling och högre livskvalitet. De vill även att flertalet av de bostäder som byggs ska vara hyresrätter.

– Det behövs fler bostäder som människor har råd att bo i, säger Sara Heelge Vikmång.

Socialdemokraterna vill även att projektet ska bli ett flaggskepp för miljö-och klimatsmarta lösningar och social hållbarhet. Utvecklingsprojektet har skapat olika reaktioner och Huddinge kommun har fått ta emot en del klagomål. En insändare menar att det tilltänkta namnet är fantasilöst och ifrågasätter det engelska språket. Blir ett ortnamn viktigare om man avvecklar svenskan? En annan tycker att namnet strider mot gott ortnamnsskick i Sverige. På sociala medier beskrivs även namnet som töntigt och förvirrande av somliga. Hur det kommer att bli kan endast framtiden utvisa.