Eva Bjerke till vänster och Nytt i Flempan reportern Alice Holmström till höger. Foto: Nahritha Al-Khameesi.

Flemingsbergsbors trygghet prioriteras efter höstens våldsbrott

Av Nahritha Al-Kahmeesi & Alice Holmström
Det finns en tydlig oro hos många efter höstens grova våldsbrott i Huddinge. Kvinnor i kommunen känner sig otryggare än män när de promenerar ute på kvällen. Även deras rädsla för hot och våld är större. Men det är främst killar som fallit offer för de gängrelaterade brotten.

Under hösten har flera människor i Huddinge kommun fallit offer för skjutningar, bränder och en handgranatexplosion. Områden runt skolor och fritidsgårdar har varit extra utsatta och det är mestadels unga killar som hamnat i korselden eller blivit måltavlor i de grova våldsbrotten. I september blev en pojke på 15 år skjuten.

Enligt statistiken från Brå har antal anmälda våldsbrott minskat under 2017. Om fler fallit offer 2018 än förra är fortfarande oklart.

Därför valde vi på Nytt i Flempan att gå ut och fråga boende i kommunen om hur trygga de känner sig. Några personer sa att de känner sig trygga, trots det som har hänt under hösten. Men många fler sa att de känner sig otrygga. Att polisen måste vara mer synliga i området och gatubelysningen måste öka var några av sakerna ortsborna tyckte behövs för att öka tryggheten.

– På Sjödalsvägen där jag bor saknas gatubelysning trots flera påpekanden till kommunen. Så här känner vi oss otrygga när mörkret faller, säger Börje Edlund.

Föräldrarna vi pratar med beskriver en oro för sina barn, speciellt de i tonåren.

 – Det är blandade känslor, säger Anna. Min son som är 15 år får aldrig åka kommunalt själv till och ifrån Huddinge centrum då han har blivit rånad tre gånger. De har tagit hans kläder och hotat honom och hans vänner. Så vi kör honom jämt och hämtar honom med bil.

Men Annas dotter som är 17 år är hon mindre orolig för.

– Hon får åka kommunalt ensam på kvällar. Gängen som rånar brukar inte gå på tjejer, berättar hon.

Eva Bjerke, som är en av de vi pratar med, tycker att man måste ställa mer krav på föräldrarna.

– De som begår dessa brott är ungdomar och föräldrarna måste ta sitt ansvar. Även om polisen finns på plats gör det inte så mycket. Föräldrarna måste ställa krav på barnen från tidig ålder. När de begått brotten är det försent, säger Eva Bjerke.

Catarina Klockerud. Foto: Huddinge kommun.

Huddinge kommun har under hösten samordnat sina resurser och sett över vad som behöver göras tillsammans med polisen och fastighetsägarna. Tillsammans har de genomfört många insatser, enligt Catarina Klockerud. I Grantorp till exempel finns mer personal på fritidsgården så att ungdomarna kan känna sig trygga. Personalen har erbjudit ungdomarna sällskap hem om de känner sig otrygga eller rädda.

– Belysningen i Grantorp har också rustats upp men belysningen är inte fullgod överallt, förklarar Catarina Klockerud.

Ett annat mål har varit att få igång nattvandring, som inte funnits tidigare i Flemingsberg. I sex veckors tid har kommunen haft personal som nattvandrat för att sprida trygghet. Därefter har nattvandringen fortsatt med frivilliga. Kommunen bedömer tillsammans med polisen att oron håller på att trappas ner. Angående brottsstatistiken tror de att det blir ungefär samma antal som 2017.  

Karl Forsberg, kommunpolis i Huddinge, berättar att de arbetar pågående för att förebygga brott. Bland annat har de nattvandring med folk från kommunen vissa helger i området.

– Vi försöker engagera civila människor som kan nattvandra. Vi har besökt ungdomsfamiljer och pratat med föräldrarna, skickat orosbrev till familjer vars ungdom hänger med kriminella. Dessutom försöker vi alltid störa de etablerade kriminella så mycket som möjligt, säger han.

Karl Forsberg berättar även att de gör mycket för att minska otryggheten hos Huddingeborna och att Flemingsberg är extra bevakat.

– När det var som mest otryggt fick vi hjälp av polisen i andra områden. Vi har prioriterat Flemingsberg och samverkat med bland annat kommunen och Huge Bostäder. Vi samarbetar även med skolorna i området, som håller koll på specifika elever för att minska otryggheten, säger han.
 

  • Med statistik från Brottsförebyggande rådet ser man tydligt att det är fler män som blir offer för mord och kvinnor mer offer för våldtäkter. I Huddinge är det bara kvinnor som anmält våldtäkter förra året.